Onze droom en visie

Onze droom is dat iedere zorg professional en leider in de zorg het inzicht heeft om de meest optimale zorg te bieden aan cliënten en patiënten. Samen met alle betrokkenen de beste keuze maken. Of het nu gaat om zorginhoudelijke beslissingen of om bedrijfsmatige keuzes. Onze visie is dat – wanneer je dit doet gebruik makend van data – je de beste zorg kunt bieden op de plek waar dat nodig is.

Door zorg slimmer te organiseren kunnen kosten worden bespaard. Maar feit blijft dat de zorgvraag toeneemt de komende jaren.

Met actuele, feitelijke informatie over de zorg kunnen voor de toekomst betere besluiten worden genomen.

Transitie in de zorg

vertrouwen en duidelijkheid

Onze missie is het mogelijk te maken besluitvorming in en over zorg te kunnen onderbouwen met feiten en patronen. Met andere woorden, te baseren op data. Wij willen organisaties en professionals in staat stellen om te leren van hun eigen data die waar nodig is aangevuld met (openbaar) beschikbare data.

Wij zijn er voor arts, verzorgende, verpleegkundige, casemanager, bestuurder, analist en adviseur. Zodat zij: hun klant zo goed mogelijk kunnen helpen. We hebben een gezamenlijk doel: de beste behandeling, de juiste aandacht en aansluiting op behoeften en een financieel gezond systeem. Vertrouwen en duidelijkheid, daar draait het om.

  • De zorg in ons land is georganiseerd in zuilen. Elk type zorg is gericht op het proces binnen die zuil en wordt ook als zodanig gefinancierd. Gevolg is dat het heel moeilijk is om overstijgende afspraken te maken en buiten de kaders te denken. De kwaliteit van zorg binnen de zuilen is hoog, maar in de verbinding is volgens ons veel te halen.
  • En er is nog iets anders aan de orde. De cliënt/patiënt beweegt namelijk horizontaal door het verticaal verzuilde landschap. Hij/zij heeft te maken met alle zuilen en soms ook tegelijkertijd. Vaak heeft men geen weet van de afstand tussen die zuilen. Hierdoor is een systeem ontstaan dat gericht is op de zorgverlener in plaats van op de klant.

Wij denken dat het cruciaal is om meer klantgericht te gaan handelen.

  • Het wordt steeds belangrijker om de cliënt niet als (medische) casus, maar als klant en consument te benaderen. Hoe doorloopt een klant ons zorgproces en waar kan dat beter worden georganiseerd?
  • Wanneer partijen dezelfde taal spreken, wordt het mogelijk om taken en processen anders te organiseren, beter op afstand te sturen en toe te vertrouwen aan professionals.

Met het ontsluiten van data ontstaat inzicht. Wij leveren niet alleen informatie. Wij helpen instellingen bij het interpreteren van de cijfers, geven advies en kunnen helpen bij het implementeren van de verandering.

Hoe we dit doen en wat onze ervaringen zijn, leggen we je graag uit in een persoonlijk gesprek.