Thuiszorg

Voor de thuiszorg (wijkverpleging) biedt EscuLine meerdere voorbeeld applicaties die als uitgangspunt kunnen dienen. We noemen dit EscuLine bouwblokken.

Voor veel toepassingen binnen de thuiszorg heeft EscuLine bouwblokken voorhanden. Hiermee kunnen we snel starten met de belangrijkste stuurinformatie voor zorgorganisaties. Afhankelijk van de behoeften kunnen specifieke wensen natuurlijk een plek krijgen.

Hieronder worden een aantal voorbeelden van bouwblokken gegeven voor de thuiszorg.

Inhoud

Op deze pagina vind je informatie over onze verschillende oplossingen voor de thuiszorg. Daarnaast hebben wij ook verschillende AI oplossingen voor onder andere de thuiszorg. Neem ook op die pagina eens een kijkje, of lees een van onze whitepapers

Teammonitor

Of je nu zelfsturend, zelf organiserend of met een vorm van lijnmanagement werkt in de thuiszorg, het is van belang om te weten hoe jouw team(s) presenteren. Het team dashboard presenteert de huishoudelijke (bedrijfsmatige) kant van jouw team. Een handige tool waarmee je kunt analyseren waar jouw team het goed doet en waar mogelijk nog kansen zijn om te verbeteren. In het team dashboard kiezen we samen tot 6 onderwerpen (en als je echt goede argumenten hebt kan er best wel een zevende bij) waarvoor we informatie presenteren.

KPI’s / onderwerpen TeamMonitor:

 • Productiviteit;
 • Percentage overwerk;
 • Ziekteverzuim;
 • Aaantal gezichten per client (per week);
 • Formatie (tov begroting);
 • Ontwikkeling cliënten

Voor wie?

 • Teams;
 • Wijkverpleegkundigen;
 • Taakhouder stuurinformatie;
 • Ondersteunende diensten / control;
 • Management;
 • Bestuur
 

Declaratiemonitor

Alle zorg die je levert moet je verantwoorden. Dat kost tijd maar het is wel nodig om betaald te krijgen. Omdat daar spelregels bij van toepassing zijn die je wilt monitoren hebben we de DeclaratieMonitor ontwikkeld. In het basis template van de DeclaratieMonitor kun je eenvoudig monitoren of de zorg die je levert nog past binnen het gestelde budget van de financier. Zo kun je tijdig signaleren of je meer budget nodig hebt. Je kunt ook inzoomen op een specifieke regio, financier, financieringsvorm, team, etc.

 

 KPI’S / ONDERWERPEN DECLARATIEMONITOR:

Je kunt filteren op jaar, maand, week, datum, regio, team, financier, financiering, activiteitgroep, etc.

 • Gedeclareerd bedrag;
 • Per financier;
 • Per financieringstype;
 • Per product
 

VOOR WIE?

 • Ondersteunende dienst en controller;
 • Taakhouder stuurinformatie;
 • Management

Incidentenmonitor

Zorg is mensenwerk. Het is dus niet uit te sluiten dat er soms incidenten kunnen zijn die een client en/of een medewerker raken. Een ongeluk zit – net als thuis – in een klein hoekje. Door incidenten te melden krijg je inzicht in wat er mogelijk gedaan kan worden om een incident in de toekomst te voorkomen. Leren van fouten en incidenten.

In de IncidentenMonitor analyseer je eenvoudig waar verbeteracties nodig zijn. Je krijgt trends inzichtelijk, je ziet de oorzaken naar type incident en kunt teams analyseren waarvan jij weet dat die vergelijkbaar zijn met elkaar. Zie je een team dat opeens een enorme toename in het aantal incidenten heeft? Dan zou dit aanleiding kunnen zijn om te onderzoeken hoe het team ervoor staat, bv. met hun ziekteverzuim, het overwerk of ontwikkeling in cliënten. Zijn er nieuwe cliënten bij gekomen met andere risico’s of is er in de teamsamenstelling iets gebeurd?. Vragen die je kunt beantwoorden met de TeamMonitor.

KPI’S / ONDERWERPEN INCIDENTENMONITOR:

Je kunt filteren op: Jaar, maand, week, dag, dagdeel, locatie/team, soort / oorzaak / afloop incident, oorzaak, etc. 

 • Trend aantal inidenten;
 • Aantal MIC per soort en oorzaak;
 • Wat voor incidenten vindne er plaats? (verdeling MIC);
 • Wanneer vinden incidenten plaats?;
 • Aantal MIC per oorzak, reden en afloop;
 • Aantal MIC per medewerker
 •  

VOOR WIE?

 • Verzorgers / Verpleegkundigen;
 • Kwaliteit & beleid;
 • Management;
 • Bestuur

Doelmatigheid & inhoud van zorg

Voor veel financiers van wijkverpleging is doelmatigheid een middel om te sturen op de kosten. Doelmatigheid betekend in deze context: het aantal uren zorg gemiddeld per maand per cliënt.
Ben je hiermee onder gemiddeld dan ben je doelmatig aan het werk en daarmee een interessante samenwerkingspartner voor verzekeraars. Ben je bovengemiddeld dan ben je ondoelmatig en kost een verzekerde in zorg bij jouw organisatie meer dan bij een doelmatigere collega.

Data gedreven?
Voor organisaties die een stap verder willen gaan bieden wij met het toepassen van machine learning methodieken op deze data (voorspellen en clusteren) inzichten in patronen en waarnemingen van cliënten die op elkaar lijken. En voorspellen de zorgbehoefte zowel voor een (gedeelte van) de populatie of op cliëntniveau, als input / achtergrond voor de indicatie van de zorgbehoefte. 

KPI’s / onderwerpen DoelmatigheidsMonitor:

Per team, regio, gemeente, financier, geslacht, etc.:

 • Uren per cliënt;
 • Trends;
 • Omaha gebieden;
 • Aandachtsgebieden en uren per “doelgroep zorgverzekeraar”;
 • Uitschieters;

Voor wie?
Er zijn 2 varianten van de DoelmatigheidsMonitor beschikbaar voor de thuiszorg:

1. BASIS ANALYSE

 • Wijkverpleegkundigen / teams

2. UITGEBREIDERE ANALYSE

 • De data gedreven bestuurder
 • Controller, Zorgverkoop / Accountmanager
 • Kwaliteit & beleid
 • EscuLine adviseur
 • Ben je hiermee onder gemiddeld dan ben je doelmatig aan het werk en daarmee een interessante samenwerkingspartner voor verzekeraars. Ben je bovengemiddeld dan ben je ondoelmatig en kost een verzekerde in zorg bij jouw organisatie meer dan bij een doelmatigere collega.
 • In deze blog kun je lezen dat het niet logisch is om alleen op uren per client een vergelijking te baseren. Daarom hebben wij de DoelmatigheidsMonitor beschikbaar gesteld en daarin ook zorginhoudelijke data gekoppeld. Dit om eenvoudige bredere analyse mogelijk te maken en het gesprek met teams en financier te kunnen voeren over inhoud en uren.
 • Zo kun je verklaren waarom je bijvoorbeeld in een bepaalde periode meer uren hebt geleverd. Heb je bijvoorbeeld meer cliënten verzorgd met een zwaardere zorgbehoefte dan in andere periodes? Vanuit de classificatie methodiek waarmee jij werkt kun je inzien welke zorgbehoefte er is bij de populatie. Uiteraard kun je analyseren of er verschillen zijn in de teams van jouw organisatie.

Dossier audit

Vanuit kwaliteitsoogpunt (o.a. voor ISO certificering) voeren veel thuiszorg organisaties audits uit op de dossiervoering. Hierbij worden vaak zorgprofessionals gevraagd om aan te geven waar gegevens staan geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan: ziektebeelden, verzekering, etc. Een tijdrovend proces voor professionals en ondersteunende diensten.

De vragenlijsten bestaan uit onderwerpen waarvan sommige wettelijk verplicht zijn en anderen weer niet. Sommige audit checks kunnen uitsluitend door tussenkomst van mensen gedaan worden. Terwijl andere kunnen worden geautomatiseerd. En in plaats van steekproefsgewijs voor de volledige populatie inzichtelijk worden gemaakt.

Met het gebruik van de Dossier Audit applicatie kun je de onderwerpen die je geautomatiseerd voor de hele populatie kunt raadplegen opvragen. Dit maakt het audit proces vollediger en effectiever. In deze blog kun je meer lezen over de aanpak van de implementatie van een Dossier Audit dashboard.

Voor wie?

 • Teams;
 • Wijkverpleegkundigen;
 • Kwaliteit & beleid;
 • Management;
 • Bestuur

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief