Berichten

Een (corona-)dashboard maken is niet genoeg

In mijn vorige blog beschreef ik al kort het voorbeeld van het Corona dashboard van de
Rijksoverheid.

In deze blog ga ik daar dieper op in. Vooral om als voorbeeld te dienen voor wat dit kan betekenen voor de implementatie van BI dashboard(s) bij jouw organisatie.

Een dashboard is pas zinvol als er ook acties genomen worden wanneer de cijfers slechter zijn dan de normwaarden. Dit gaat bij het corona-dashboard helaas moeizaam. Een groot deel van de zomer stond de R (het verspreidingsgetal, ofwel hoeveel mensen besmetten één andere persoon) boven de normwaarde van 1.0, maar werden er geen strengere maatregelen afgekondigd.
Begin september heeft het kabinet dan toch een aantal maatregelen ingevoerd (registratieplicht voor bezoekers horeca, aantal gasten thuis bepreken tot maximaal 6, uitstel opening nachtclubs), en is de R toch weer even gezakt. Of dit komt door de maatregelen van de overheid of door waarschuwingen in de media blijft natuurlijk lastig om te zeggen. De laatste dagen loopt het aantal besmettingen echter weer heel snel op.

Opvallend

Er zijn 4 dingen die mij opvallen aan het Corona-dashboard en het gebruik ervan:

Aanvullende informatie

Ten eerste wordt bij het bepalen van de maatregelen gerefereerd naar uitkomsten van het bron- en contactonderzoek. Deze zijn vanaf het dashboard niet te vinden. Ze zijn beschikbaar in een pdf op de website van het RIVM. Dit is geen KPI (Key Performance Indicator) dus dit hoeft niet perse in het dashboard. Maar je zou verwachten dat dit soort belangrijke informatie, waar beslissingen op worden gebaseerd, snel op bijvoorbeeld een tweede werkblad te vinden is.

Proces indicatoren

Daarnaast is het opvallend dat in de media en ook in de Tweede Kamer veel aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid van de corona-test-afsprakenlijn. Hierbij is vooral de tijdsduur tot je daadwerkelijk een test krijgt en daarna de tijdsduur tot het resultaat van belang. Nu is het zo dat op het moment van schrijven maar op 7 test locaties plek is om überhaupt een afspraak te maken, waarvan 4 in en rondom Zeeland. De vijftien miljoen inwoners die dus niet in Zeeland of West-Brabant wonen hebben keuze uit maar 3 test locaties. Deze cijfers staan niet in het dashboard. Als het kabinet deze zaken niet zo belangrijk vindt, dan hebben ze dat niet over weten te brengen aan de belangrijkste stakeholders, de Tweede Kamer en journalisten. Als deze cijfers eigenlijk toch wel belangrijk zijn, zou je verwachten dat een aantal proces-indicatoren over testen op het dashboard zouden staan.

Aanvullende KPI’s

Het huidige dashboard bevat feitelijk alleen uitkomst indicatoren. Alle cijfers die erop staan zeggen iets over het aantal actuele besmettingen en het verloop daarvan. Er zijn geen cijfers over hoe goed de inspanningen om het virus in te dammen werken. Denk hierbij naast de uitvoering van zowel het testen als het Bron- en Contactonderzoek (BCO) ook aan resultaten van social distancing. Cijfers hierover zijn niet ruim voorradig maar er zijn zeker mogelijkheden. Het aantal contacten per besmet persoon in de BCO’s en hoeveel er gereisd wordt zijn voorbeelden van beschikbare cijfers.

Welke mogelijke beslissingen ga je nemen?

Als laatste is een van de maatregelen die recent is aangekondigd dat er regionale maatregelen genomen moeten worden en dus dat ook de cijfers regionaal beschikbaar moeten worden gemaakt. Dit lijkt erop te wijzen dat er niet nagedacht is over welke maatregelen wanneer volgen.

Als hier van tevoren over nagedacht zou zijn en dat als input gebruikt was bij welke cijfers nodig zijn, dan was meteen duidelijk geworden dat regionale maatregelen wenselijker zijn dan landelijke maatregelen.

En dat er dus regionaal inzicht nodig is.
Nou moet gezegd worden dat het kabinet unieke uitdagingen heeft: de oppositie in de Tweede Kamer is geneigd cijfers te gaan zoeken die negatief zijn. Eenheid bereiken op dit gebied is dus lastig. Iets wat in jouw organisatie waarschijnlijk niet het geval is.

Wat kan jouw organisatie leren van het project Corona-dashboard?

Al met al blijkt dat het maken van een dashboard alleen niet genoeg is.
Wanneer er KPI’s op het dashboard worden gezet, moet meteen worden ingeschat of deze niet te hoog of te laag zijn. En wat je daar vervolgens mee gaat doen. Hierbij blijkt nog wel eens dat er meer informatie nodig is.

Als BI & Health Analytics consultant is dit iets waar ik dagelijks mee bezig ben. In onze projecten werken wij altijd met een dashboard met meerdere tabbladen (werkbladen). Naast de hoofdpagina kunnen we zo verdiepingsoverzichten of aanvullende informatie aanbieden.

In sommige gevallen blijkt dat KPI’s verkeerd zijn gekozen of dat er extra (proces)indicatoren nodig zijn om in de gaten te houden of maatregelen goed worden ingevoerd.

Uit het voorbeeld over het gebrek aan KPIs over de toegankelijkheid van een Corona-test blijkt ook dat het belangrijk is dat de stakeholders zich herkennen in en sturen op dezelfde indicatoren.
Ik heb meegemaakt dat er in organisaties door verschillende mensen op verschillende KPIs gestuurd werd, en dus informatie op andere manieren verkregen. Soms werd er dan bijvoorbeeld begroot op cijfers die nauwelijks terugkwamen in de rapportages. Een goed voorbeeld hiervan is iets dat ik in de praktijk heb meegemaakt. Een manager stuurde erop om een KPI zo laag mogelijk te krijgen terwijl de rest van de organisatie dezelfde KPI zo hoog mogelijk wilde krijgen.

Een goede implementatie van stuurinformatie zorgt er dus ook voor dat op verschillende niveaus in de organisatie gekeken wordt naar dezelfde KPIs met dezelfde definities.
Ook de begroting moet hierbij aansluiten, wat meteen zorgt dat voor deze cijfers normen beschikbaar zijn. Dit vereist een implementatie- en keuze traject waarbij de Planning&Control-cyclus eenduidig wordt ingericht.

Ben je na het lezen van deze blog geïnteresseerd en zou je eens met Jesse van gedachten willen wisselen? Neem contact op via: contactformulier of info@esculine.nl

Verschillen ziekenhuizen, VVT- en Gehandicaptenzorg organisaties op het gebied van informatievoorziening?

In deze blog gaat Jesse de Wit – BI & Health Analytics consultant bij EscuLine – in op de verschillen op het gebied van informatievoorziening in de verschillende zorgsectoren.

Veel zorginstellingen in de eerste lijns- en langdurige zorg kijken op tegen de informatievoorziening in ziekenhuizen.

 

Maar is dat wel terecht?

 

Ziekenhuizen:

In vergelijking met veel van deze zorginstellingen zijn ziekenhuizen natuurlijk ook grote organisaties. Dit betekent dat er in ziekenhuizen veel meer ondersteunend personeel is, en daarmee vaak ook een bedrijfsinformatie team (of teams) van vijf tot twintig mensen. Dit is nog afgezien van mensen die veel met informatie werken in andere afdelingen zoals Planning & Control en Capaciteitsmanagement. Je zou zeggen dat dit kansen biedt voor veel meer en mooiere rapportages.

Daarbij worden uitdagingen duidelijk die grotere organisaties, en dus ziekenhuizen, meer hebben:

het verwerken van data gebeurt op verschillende plekken, hierbij zijn de gevaren van verschillende definities serieus aanwezig.

Dit vereist vaak veel afstemming.

Een ander verschil tussen ziekenhuizen en de eerstelijns- en langdurige zorg is dat een ziekenhuis bestaat uit tientallen verschillende specialismen vanuit verschillende ziektebeelden.
Productie-, HRM- en financiële rapportages kunnen vaak nog wel gedeeld worden. En zijn anders relatief eenvoudig toe te passen voor een specifieke afdeling. Voor zorginhoudelijke- en kwaliteitsrapportages is dit een stuk minder eenvoudig:

de kwaliteit van de zorg voor heupfracturen vraagt om heel andere stuurgetallen dan de kwaliteit van de afdeling dialyse.

Een BI afdeling in het ziekenhuis heeft dus eigenlijk tientallen verschillende processen te bedienen.

Vaak zie je dan ook dat maar voor een deel van deze zorgprocessen een geautomatiseerd specifiek dashboard is ingericht.

Eerstelijns- en langdurige zorg

Andere zorgorganisaties zijn vaak toch meer gericht op een of enkele typen zorg, met bijvoorbeeld tientallen teams die redelijk vergelijkbare zorg leveren. Een dashboard dat voor al deze teams toepasbaar is, is dan relatief eenvoudig haalbaar.

Professionals

Een verschil tussen langdurige zorg en de ziekenhuiszorg zie je terug in de professionals die er werken. In ziekenhuizen werken veel verpleegkundigen, maar zijn artsen in de regel in de lead. Bij thuis-, ouderen- en gehandicaptenzorg is het merendeel van de professionals verzorger, begeleider of verpleegkundige. Die zijn hier in de lead. Waar nodig worden ze ondersteund door een arts.
Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een praktische instelling. Daar waar artsen vaak een meer wetenschappelijke achtergrond hebben.

Artificial Intelligence (Machine Learning)

Dit zie je sterk bij het presenteren van Artificial Intelligence (AI)-modellen:
Onder de eerste groep leeft vooral de vraag wat je daar nu eigenlijk mee kan. Bij de tweede groep is de vraag meer hoe wetenschappelijk onderbouwd het model is. Beide zijn overigens goede vragen waar niet altijd genoeg over wordt nagedacht bij voorgestelde AI modellen.

Generiek

Dit laatste raakt meteen iets wat in alle soorten zorgorganisaties vaak nog een stuk beter kan:

Als je informatie beschikbaar hebt, gebruik dit dan ook in de besluitvorming.

Het beschikbaar krijgen van de goede cijfers is ‘pas’ de eerste stap. Daar heb je alleen wat aan als je ook wat met deze informatie doet. Als je op basis van je dashboard of rapport nooit een andere beslissing neemt, heeft het beschikbaar krijgen van al deze informatie niets opgeleverd. Dit vereist wat in jargon data literacy wordt genoemd. Er zijn boekenkasten over vol geschreven – maar de toepassing blijft in vrijwel elke organisatie lastig.

 

Data literacy in Corona tijd

Een heel aansprekend voorbeeld hiervan is het corona dashboard: dit kan een mooie tool zijn om te zorgen dat het corona virus niet onverklaarbaar oploopt. Echter, de effectieve R is op het moment van schrijven al anderhalve maand constant boven de signaalwaarde van 1 (eerder waren er twee kortdurende pieken). Er zijn nauwelijks (landelijke) maatregelen aangekondigd.
Als zoiets gebeurt is dit getal op deze manier niet zinvol. In dit geval zou je wellicht eerder op regionale effectieve R’s willen sturen. Klopt de signaalwaarde niet of moet er toch gekeken worden naar de data literacy van degene die op deze informatie moeten sturen?

Vragen om cijfers is makkelijker dan ernaar handelen omdat dan ook de nadelen van de besluiten geaccepteerd moeten worden.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd en wil je meer achtergrond informatie.

Neem gerust contact met ons op via: info@esculine.nl of vul het contactformulier in. We nemen dan contact met je op.