Ouderenzorg

Voor de ouderenzorg biedt EscuLine meerdere voorbeeld applicaties die als uitgangspunt kunnen dienen. We noemen dit EscuLine bouwblokken.

Voor veel toepassingen binnen de (intramurale) ouderenzorg heeft EscuLine basis templates voorhanden. Hiermee kunnen we snel starten met de belangrijkste stuurinformatie voor zorgorganisaties. Afhankelijk van de behoeften kunnen specifieke wensen natuurlijk een plek krijgen.
Hieronder staan een aantal voorbeelden van analyse-applicaties voor (intramurale) ouderenzorg:

Inhoud

Op deze pagina vind je informatie over onze verschillende oplossingen voor de ouderenzorg. Daarnaast hebben wij ook verschillende AI oplossingen voor onder andere de thuiszorg. Neem ook op die pagina eens een kijkje, of lees een van onze whitepapers

Teammonitor

Of je nu zelfsturend, zelf organiserend of met een vorm van lijnmanagement werkt, het is van belang om te weten hoe jouw team(s) presteren. Het team dashboard presenteert de huishoudelijke (bedrijfsmatige) kant van jouw team. Een handige tool waarmee je kunt analyseren waar jouw team het goed doet en waar mogelijk nog kansen zijn om te verbeteren. In het team dashboard kiezen we samen een aantal – voor jouw organisatie relevante – onderwerpen waarvoor we informatie presenteren.

KPI’S / ONDERWERPEN TEAMMONITOR:

 • Cliënttevredenheid;
 • Overwerk;
 • Ziekteverzuim;
 • Formatie (t.o.v. begroting);
 • Ontwikkeling cliënten – Kwaliteitsindicatoren;
 • Bevoegd & bekwaamheid
 
VOOR WIE?
 • Teams;
 • Verzorgers / Verpleegkundigen;
 • Taakhouder stuurinformatie;
 • Ondersteunende diensten / control;
 • Management;
 • Bestuur

Incidentenmonitor

Zorg is mensenwerk. Het is dus niet uit te sluiten dat er soms incidenten kunnen zijn die een client en/of een medewerker raken. Een ongeluk zit – net als thuis – in een klein hoekje. Door incidenten te melden krijg je inzicht in wat er mogelijk gedaan kan worden om een incident in de toekomst te voorkomen. Leren van fouten en incidenten.

In de IncidentenMonitor analyseer je eenvoudig waar verbeteracties nodig zijn. Je krijgt trends inzichtelijk, je ziet de oorzaken naar type incident en kunt teams analyseren waarvan jij weet dat die vergelijkbaar zijn met elkaar. Zie je een team dat opeens een enorme toename in het aantal incidenten heeft? Dan zou dit aanleiding kunnen zijn om te onderzoeken hoe het team ervoor staat, bv. met hun ziekteverzuim, het overwerk of ontwikkeling in cliënten. Zijn er nieuwe cliënten bij gekomen met andere risico’s of is er in de teamsamenstelling iets gebeurd?. Vragen die je kunt beantwoorden met de TeamMonitor.

KPI’S / ONDERWERPEN INCIDENTENMONITOR:

Je kunt filteren op: Jaar, maand, week, dag, dagdeel, locatie/team, soort / oorzaak / afloop incident, oorzaak, etc.

 • Trend aantal incidenten;
 • Aantal MIC per soort en oorzaak;
 • Wat voor incidenten vinden er plaats? (Verdeling MIC);
 • Wanneer vinden incidenten plaats?;
 • Aantal MIC per oorzaak, reden en afloop;
 • Aantal MIC per medewerker

VOOR WIE?

 • Verzorgers / Verpleegkundigen;
 • Kwaliteit & beleid;
 • Management;
 • Bestuur

Declaratiemonitor

Alle zorg die je levert moet je verantwoorden. Dat kost tijd maar het is wel nodig om betaald te krijgen. Omdat daar spelregels bij van toepassing zijn die je wilt monitoren hebben we de DeclaratieMonitor ontwikkeld. In het basis template van de DeclaratieMonitor kun je eenvoudig monitoren of de zorg die je levert nog past binnen het gestelde budget van de financier. Zo kun je tijdig signaleren of je meer budget nodig hebt. Je kunt ook inzoomen op een specifieke regio, financier, financieringsvorm, team, etc.

 KPI’S / ONDERWERPEN DECLARATIEMONITOR:

Je kunt filteren op jaar, maand, week, datum, regio, team, financier, financiering, activiteitgroep, etc.

 • Gedeclareerd bedrag;
 • Per financier;
 • Per financieringstype;
 • Per product
 

VOOR WIE?

 • Ondersteunende dienst en controller;
 • Taakhouder stuurinformatie;
 • Management

Zorgmonitor

Voor de ouderenzorg is het belangrijk snel inzicht te krijgen in de risicometingen en de mate waarin preventief wordt gewerkt. Dit kan namelijk weer iets zeggen over ervaren tevredenheid van de cliënt en het zegt iets over de mate waarin processen op orde zijn. Dit laatste is vaak een indicator voor: rust, goede zorg en tevreden cliënten. Op deze manier heb je gemakkelijk inzicht in de tevredenheid van de cliënt en de trends in de risicosignalering. In deze app hebben we onder andere ook gegevens vanuit Zorgkaart Nederland gekoppeld. Hiermee kunnen bijvoorbeeld locaties vergeleken worden.

KPI’S / ONDERWERPEN ZORGMONITOR:

 • Cliënttevredenheid;
 • Risicosignalering;
 • Zorgkaart NL cijfers en waardering per locatie/over tijd
 

VOOR WIE?

 • Verplegers/Verpleegkundigen;
 • Zorgcoördinatoren

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief