Ons portfolio

Klanten vertellen het verhaal

In oostelijk Zuid-Limburg zijn ruim 265.000 mensen voor 24-uurs zorg aangewezen op de HAP in Heerlen. Voor de huisartsenpost hebben we een HAP-dashboard ontwikkeld.

PGVZ levert zorg op maat aan zo’n 3300 zorgvragers in Overijssel en Gelderland. Voor PGVZ hebben we een dashboard ontwikkeld om de organisatie efficiënt te kunnen sturen.

Om de HAP in Drechtsteden werkbaar te houden en toekomstbestendig te organiseren wordt gebruik gemaakt van een BI-applicatie van EscuLine.