Onze klanten

Leer meer over zorgorganisaties die data voor zich laten werken.

Maak kennis met onze klanten

Zie hoe zorgorganisaties zoals die van jou hun ‘data’ uitdagingen hebben overwonnen en succes hebben geboekt met EscuLine.

Esther van Gulik en Annet Vos

We werken heel transparant met ons EscuLine HAP dashboard en in alles leggen we er de nadruk op dat we van de data kunnen leren.

Esther van Gulik en Annet VosZGWA Zorggroep | Huisartsenpost Drechtsteden

Health Analytics helpt Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg bij optimale inzet van professionals op de huisartsenpost.

PGVZ slaagt erin de organisatie efficiënter te sturen met behulp van analyse dashboards over zorginhoud en bedrijfsprestaties.

HAP Drechtsteden houdt overzicht en is klaar voor de toekomst met hun BI applicatie, ontwikkeld samen met EscuLine.

Paul Bremmers

Goed om te zien dat de gebruikers hier enthousiast van worden en direct met het dashboard aan de slag willen.

Paul BremmersManager thuiszorg bij Proteion

Samenwerking tussen Proteion en EscuLine biedt professionals stuurinformatie die tijdwinst oplevert voor de zorg!

JGZ Zuid-Holland West: bij verandering naar zelforganisatie wordt stuurinformatie iets van de hele organisatie.

Gert Jan Logtenberg

“Met EscuLine kunnen wij snel analyseren en anticiperen op veranderingen. Onze organisatie staat nooit stil. We groeien en ontwikkelen snel. Het is voor ons daarom heel fijn om een partner te hebben die niet alleen praktisch meehelpt maar ook met ons meedenkt en voorruit kijkt”

Gert Jan LogtenbergHoofd Zorg, Kwaliteit & Ontwikkeling | PGVZ

Klantoverzicht

Dit zijn voorbeelden van zorgorganisaties die samenwerken met EscuLine en hun data voor zich laten werken.

Allerzorg heeft in heel Nederland teams van verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen op het gebied van: wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis. EscuLine helpt Allerzorg met het maken van stuurinformatie en de ontsluiting van benodigde data. Daar waar mogelijk, leiden we de interne “BI-ers” op, zodat ze zelfredzaam zijn.

Met ZGWA Zorggroep hebben we samen bepaald welke dashboards benodigd zijn om de ketenzorg te analyseren. EscuLine heeft de data vanuit cKIS ontsloten en het dashboard ontwikkeld. Daarnaast staan we klaar voor ZGWA Zorggroep wanneer er specifieke vragen zijn over gegevens uit haar ketenzorg programma’s.

In oostelijk Zuid-Limburg hebben ruim 130 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. EscuLine heeft samen met HOZL het analyse dashboard voor de huisartsenpost in Heerlen ontwikkeld. Ook werken we samen in de doorontwikkeling die bestaat uit bv. een simulatiemodel voor drukte op de post. Lees meer in het klantverhaal.

Logo RHD

HAP Drechtsteden is er voor spoedeisende huisartsenzorg wanneer de praktijken van de aangesloten huisartsen in de regio (120), niet open zijn. Samen met HAP Drechtsteden hebben we de stuurinformatie gedefinieerd en in het BI dashboard geïmplementeerd. In het klantverhaal kun je lezen hoe blij de mensen van de HAP zijn met hun dashboard.

PrivaZorg heeft met haar steunpunten een nagenoeg landelijke dekking. Vanuit de steunpunten regelt Priva Zorg de zorg voor haar clienten die bestaat uit: verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke zorg. Voor Priva Zorg ontwikkelen wij verschillende analyse dashboards over zorginhoud (Omaha) en bedrijfsinformatie.

Groenhuysen is een brede aanbieder van zorg voor voornamelijk ouderen in de regio West-Brabant. EscuLine helpt Groenhuysen met het onderhouden en het (door)ontwikkelen van de BI applicatie (gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) voor bestuur, managers en eerst verantwoordelijke verpleegkundigen.

JGZ Zuid-Holland West biedt zorg voor baby’s, peuters, kinderen, pubers en jongeren in 8 gemeenten in het westen van Zuid-Holland. In de BI dashboards, die we voor de zelf organiserende teams en de faciliterende organisatie ontwikkelen en onderhouden, wordt o.a. inzicht gegeven in inzet, verzuim en bereik. ‘Bereik’ wordt op basis van het Landelijk Professioneel Kader weergegeven.

Voor de ROHA (Regionale Organisatie van Huisartsen Amsterdam) ontwikkelen en onderhouden wij het BI dashboard. Een applicatie waarmee ketenzorg, per arts, praktijk en wijk gebenchmarkt en geanalyseerd kan worden. Met deze applicatie kan de ROHA de zorg gericht verbeteren door aangesloten praktijken te helpen met inzicht in het zorgproces.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Wij helpen Siza om op efficiënte wijze invulling te geven aan de bewaarplicht van de administratie gegevens.

PGVZ beschikt met het EscuLine portal over verschillende analyse dashboards, zoals: Team Monitor, Declaratie Monitor, MIC Monitor, Omaha&Doelmatigheid Monitor. De meeste data hiervoor komt uit ONS-Nedap maar voor een volledig inzicht worden die gegevens aangevuld met extra informatie. Lees meer in het klantverhaal.

Met ruim 2.200 professionals biedt Argos Zorggroep deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij bij hen thuis of in een van de huizen voor verzorging en/of revalidatie in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. EscuLine herdefinieert en implementeert de Qlik Sense applicatie(s) van Argos Zorggroep.

Proteion en EscuLine werken samen om zorgprofessionals, management en ondersteuners te helpen met (stuur)informatie. Zowel thuis of in één van de woonvoorzieningen helpen de 3000 zorgprofessionals en 1500 vrijwilligers de cliënten van Proteion. EscuLine definieert, ontwikkeld en faciliteert de ingebruikname van BI & stuurinformatie binnen Proteion. De applicaties worden als SaaS dienst geleverd. Lees meer in het klantverhaal

EscuLine helpt September met het definiëren en het maken van effectieve stuurinformatie. Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Zij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Sinds kort werken Meditta en EscuLine samen om het maken van effectieve stuurinformatie te vereenvoudigen. Een belangrijk speerpunt in de samenwerking is het interpreteren van de hoeveelheid data op de HAP, behapbaar te maken. Daarnaast zijn het leveren van informatie voor het diagnostisch centrum van Meditta en de bedrijfsvoering belangrijke thema’s.

In de gehandicaptenzorg is het zorgplan vaak vrije tekst. Estinea vult dat eens per 2 jaar aan met een kwantitatieve meeting (POS methodiek). Voor Estinea hebben we aan de hand van de POS data een clusteranalyse (Machine Learning methodiek) gemaakt en de uitkomsten (o.a. 7 verschillende clusters) daarvan in een interactief dashboard gepresenteerd. Hierbij kan ook in een woordenwolk tekstuele data geanalyseerd kan worden.

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. ZONBOOG en EscuLine werken samen om data uit het HIS eenvoudig en laagdrempelig aan te bieden aan de organisatie.

Ieder kind heeft recht op veilig en gezond opgroeien. KOOS Utrecht wil hier aan bijdragen. Vanuit de visie van Positieve Gezondheid werkt KOOS Utrecht aan de huidige en toekomstige vraagstukken van kinderen, jongeren  en hun gezinnen in Utrecht. KOOS Utrecht en EscuLine werken samen om van data inzichten te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies

EscuLine wil je bezoek aan de website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Deze gebruiken we om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en wordt gebruikt om vast te stellen welke bedrijfsmatige doelgroepen onze website bezoeken. Wil je dat liever niet? Dan wordt er alleen gebruik gemaakt van functionele cookies, deze zijn vereist voor een goede werking van de website. Meer weten? Bekijk dan onze privacy instellingen.

Privacy instellingen | Sluiten
Privacy instellingen