Onze klanten

Leer meer over zorgorganisaties die data voor zich laten werken.

Klantverhalen

Leer hier van zorgorganisaties die samenwerken met EscuLine. Hier vertellen zij over hun uitdagingen en hoe Esculine heeft geholpen met het verbeteren van zorg en bedrijfsvoering.

Health Analytics helpt Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg bij optimale inzet van professionals op de huisartsenpost.

PGVZ slaagt erin de organisatie efficiënter te sturen met behulp van analyse dashboards over zorginhoud en bedrijfsprestaties.

HAP Drechtsteden houdt overzicht en is klaar voor de toekomst met hun BI applicatie, ontwikkeld samen met EscuLine.

Klantoverzicht

Dit zijn voorbeelden van zorgorganisaties die samenwerken met EscuLine en hun data voor zich laten werken.

Allerzorg heeft in heel Nederland teams van verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen op het gebied van: wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis. EscuLine helpt Allerzorg met het maken van stuurinformatie en de ontsluiting van benodigde data. Daar waar mogelijk, leiden we de interne “BI-ers” op, zodat ze zelfredzaam zijn.

Met ZGWA Zorggroep hebben we samen bepaald welke dashboards benodigd zijn om de ketenzorg te analyseren. EscuLine heeft de data vanuit cKIS ontsloten en het dashboard ontwikkeld. Daarnaast staan we klaar voor ZGWA Zorggroep wanneer er specifieke vragen zijn over gegevens uit haar ketenzorg programma’s.

In oostelijk Zuid-Limburg hebben ruim 130 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. EscuLine heeft samen met HOZL het analyse dashboard voor de huisartsenpost in Heerlen ontwikkeld. Ook werken we samen in de doorontwikkeling die bestaat uit bv. een simulatiemodel voor drukte op de post. Lees meer in het klantverhaal.

Logo RHD

HAP Drechtsteden is er voor spoedeisende huisartsenzorg wanneer de praktijken van de aangesloten huisartsen in de regio (120), niet open zijn. Samen met HAP Drechtsteden hebben we de stuurinformatie gedefinieerd en in het BI dashboard geïmplementeerd. In het klantverhaal kun je lezen hoe blij de mensen van de HAP zijn met hun dashboard.

PrivaZorg heeft met haar steunpunten een nagenoeg landelijke dekking. Vanuit de steunpunten regelt Priva Zorg de zorg voor haar clienten die bestaat uit: verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke zorg. Voor Priva Zorg ontwikkelen wij verschillende analyse dashboards over zorginhoud (Omaha) en bedrijfsinformatie.

Groenhuysen is een brede aanbieder van zorg voor voornamelijk ouderen in de regio West-Brabant. EscuLine helpt Groenhuysen met het onderhouden en het (door)ontwikkelen van de BI applicatie (gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) voor bestuur, managers en eerst verantwoordelijke verpleegkundigen.

JGZ Zuid-Holland West biedt zorg voor baby’s, peuters, kinderen, pubers en jongeren in 8 gemeenten in het westen van Zuid-Holland. In de BI dashboards, die we voor de zelf organiserende teams en de faciliterende organisatie ontwikkelen en onderhouden, wordt o.a. inzicht gegeven in inzet, verzuim en bereik. ‘Bereik’ wordt op basis van het Landelijk Professioneel Kader weergegeven.

Voor de ROHA (Regionale Organisatie van Huisartsen Amsterdam) ontwikkelen en onderhouden wij het BI dashboard. Een applicatie waarmee ketenzorg, per arts, praktijk en wijk gebenchmarkt en geanalyseerd kan worden. Met deze applicatie kan de ROHA de zorg gericht verbeteren door aangesloten praktijken te helpen met inzicht in het zorgproces.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Wij helpen Siza om op efficiënte wijze invulling te geven aan de bewaarplicht van de administratie gegevens.

PGVZ beschikt met het EscuLine portal over verschillende analyse dashboards, zoals: Team Monitor, Declaratie Monitor, MIC Monitor, Omaha&Doelmatigheid Monitor. De meeste data hiervoor komt uit ONS-Nedap maar voor een volledig inzicht worden die gegevens aangevuld met extra informatie. Lees meer in het klantverhaal.

Met ruim 2.200 professionals biedt Argos Zorggroep deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij bij hen thuis of in een van de huizen voor verzorging en/of revalidatie in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. EscuLine herdefinieert en implementeert de Qlik Sense applicatie(s) van Argos Zorggroep.

Proteion en EscuLine werken samen om zorgprofessionals en ondersteunende dienst te bedienen met duidelijke stuurinformatie! Met ruim 3000 professionals en 1500 vrijwilligers biedt Proteion elke dag goede zorg en ondersteuning in noord & midden Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Zowel bij de cliënt thuis of in één van de woonvoorzieningen. EscuLine definieert, ontwikkeld en faciliteert de ingebruikname van BI & stuurinformatie binnen Proteion. De benodigde stuurinformatie wordt als SaaS dienst geleverd.

EscuLine helpt September met het definiëren en het maken van effectieve stuurinformatie. Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Zij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.

Sinds kort werken Meditta en EscuLine samen om het maken van effectieve stuurinformatie te vereenvoudigen. Een belangrijk speerpunt in de samenwerking is het interpreteren van de hoeveelheid data op de HAP, behapbaar te maken. Daarnaast zijn het leveren van informatie voor het diagnostisch centrum van Meditta en de bedrijfsvoering belangrijke thema’s.