Klanten

Lees hoe zorgorganisaties zoals die van jou omgaan met hun uitdagingen op het gebied van stuurinformatie en Health Analytics en hoe zij met inzichten zorg en prestaties optimaliseren.  

Maak kennis met onze klanten

Zie hoe zorgorganisaties zoals die van jou hun ‘data’ uitdagingen hebben overwonnen en succes hebben geboekt met EscuLine.

 

 

Health Analytics helpt Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg bij optimale inzet van professionals op de huisartsenpost. 

 

 

PGVZ slaagt erin de organisatie efficiënter te sturen met behulp van analyse dashboards over zorginhoud en bedrijfsprestaties.

 

 

HAP Drechtsteden houdt overzicht en is klaar voor de toekomst met hun BI applicatie, ontwikkeld samen met EscuLine.

 

 

Samenwerking tussen Proteion en EscuLine biedt professionals stuurinformatie die tijdwinst oplevert voor de zorg!


JGZ Zuid-Holland West: bij verandering naar zelforganisatie wordt stuurinformatie iets van de hele organisatie.

Klantoverzicht

Hieronder vindt u voorbeelden van zorgorganisaties die al samenwerken met EscuLine 

Allerzorg heeft in heel Nederland teams van verpleegkundigen en verzorgenden die zorg verlenen op het gebied van: wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis. EscuLine helpt Allerzorg met het maken van stuurinformatie en de ontsluiting van benodigde data. Daar waar mogelijk, leiden we de interne
“BI-ers” op, zodat ze zelfredzaam zijn.


Met ZGWA Zorggroep hebben we samen bepaald welke dashboards nodig zijn om de ketenzorg te analyseren. EscuLine heeft de data vanuit cKIS ontsloten en het dashboard ontwikkeld. Daarnaast staan we klaar voor ZGWA Zorggroep wanneer er specifieke vragen zijn over gegevens uit haar ketenzorg programma’s.

In oostelijk Zuid-Limburg hebben ruim 130 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. EscuLine heeft samen met HOZL het analyse dashboard voor de huisartsenpost in Heerlen ontwikkeld. Ook werken we samen in de doorontwikkeling die bestaat uit bv. een simulatiemodel voor drukte op de post. Lees meer in het klantverhaal.

HAP Drechtsteden is er voor spoedeisende huisartsenzorg wanneer de praktijken van de aangesloten huisartsen in de regio (120), niet open zijn. Samen met HAP Drechtsteden hebben we de stuurinformatie gedefinieerd en in het BI dashboard geïmplementeerd. In het klantverhaal kun je lezen hoe blij de mensen van de HAP zijn met hun dashboard.

PrivaZorg heeft met haar steunpunten een nagenoeg landelijke dekking. Vanuit de steunpunten regelt Priva Zorg de zorg voor haar clienten die bestaat uit: verzorging, verpleging, begeleiding of huishoudelijke zorg. Voor Priva Zorg ontwikkelen wij verschillende analyse dashboards over zorginhoud (Omaha) en bedrijfsinformatie.


Groenhuysen is een brede aanbieder van zorg voor voornamelijk ouderen in de regio West-Brabant. EscuLine helpt Groenhuysen met het onderhouden en het (door)ontwikkelen van de BI applicatie (gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) voor bestuur, managers en eerst verantwoordelijke verpleegkundigen.

JGZ Zuid-Holland West biedt zorg voor baby’s, peuters, kinderen, pubers en jongeren in 8 gemeenten in het westen van Zuid-Holland. In de BI dashboards, die we voor de zelf organiserende teams en de faciliterende organisatie ontwikkelen en onderhouden, wordt o.a. inzicht gegeven in inzet, verzuim en bereik. ‘Bereik’ wordt op basis van het Landelijk Professioneel Kader weergegeven.

Voor de ROHA (Regionale Organisatie van Huisartsen Amsterdam) ontwikkelen en onderhouden wij het BI dashboard. Een applicatie waarmee ketenzorg, per arts, praktijk en wijk gebenchmarkt en geanalyseerd kan worden. Met deze applicatie kan de ROHA de zorg gericht verbeteren door aangesloten praktijken te helpen met inzicht in het zorgproces.

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Wij helpen Siza om op efficiënte wijze invulling te geven aan de bewaarplicht van de administratie gegevens.


PGVZ beschikt met het EscuLine portal over verschillende analyse dashboards, zoals: Team Monitor, Declaratie Monitor, MIC Monitor, Omaha&Doelmatigheid Monitor. De meeste data hiervoor komt uit ONS-Nedap maar voor een volledig inzicht worden die gegevens aangevuld met extra informatie. Lees meer in het klantverhaal.

Met ruim 2.200 professionals biedt Argos Zorggroep deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij bij hen thuis of in een van de huizen voor verzorging en/of revalidatie in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. EscuLine herdefinieert en implementeert de Qlik Sense applicatie(s) van Argos Zorggroep.

Proteion en EscuLine werken samen om zorgprofessionals, management en ondersteuners te helpen met (stuur)informatie. Zowel thuis of in één van de woonvoorzieningen helpen de 3000 zorgprofessionals en 1500 vrijwilligers de cliënten van Proteion. EscuLine definieert, ontwikkeld en faciliteert de ingebruikname van BI & stuurinformatie binnen Proteion. De applicaties worden als SaaS dienst geleverd. Lees meer in het klantverhaal

EscuLine helpt September met het definiëren en het maken van effectieve stuurinformatie. Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan alleen vermogende mensen. Zij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer.


Sinds kort werken Meditta en EscuLine samen om het maken van effectieve stuurinformatie te vereenvoudigen. Een belangrijk speerpunt in de samenwerking is het interpreteren van de hoeveelheid data op de HAP, behapbaar te maken. Daarnaast zijn het leveren van informatie voor het diagnostisch centrum van Meditta en de bedrijfsvoering belangrijke thema’s.

In de gehandicaptenzorg is het zorgplan vaak vrije tekst. Estinea vult dat eens per 2 jaar aan met een kwantitatieve meeting (POS methodiek). Voor Estinea hebben we aan de hand van de POS data een clusteranalyse (Machine Learning methodiek) gemaakt en de uitkomsten (o.a. 7 verschillende clusters) daarvan in een interactief dashboard gepresenteerd. Hierbij kan ook in een woordenwolk tekstuele data geanalyseerd kan worden. Download hier het whitepaper over de oplossing die we met Estinea ontwikkeld hebben.

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. ZONBOOG en EscuLine werken samen om data uit het HIS eenvoudig en laagdrempelig aan te bieden aan de organisatie.


Ieder kind heeft recht op veilig en gezond opgroeien. KOOS Utrecht wil hier aan bijdragen. Vanuit de visie van Positieve Gezondheid werkt KOOS Utrecht aan de huidige en toekomstige vraagstukken van kinderen, jongeren  en hun gezinnen in Utrecht. KOOS Utrecht en EscuLine werken samen om van data inzichten te maken. 

Vanuit het ECD van KOOS Utrecht (ONS van Nedap) worden gegevens klaargezet die wij in de BI omgeving van KOOS klaarzetten zodat er actuele stuurinformatie beschikbaar is over teams en geleverde zorg.   


Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Met 3.000 professionels en 900 vrijwilligers biedt Zorgbalans tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Thuis en in de ontmoetings- en woonzorgcentra. Met Zorgbalans ontwikkelen we inzichten in de cliëntpopulatie en zorgprocessen. Hierbij maken we gebruik van een combinatie van 
Machine Learning (onderdeel van Artificial Intelligence) en presenteren we de resultaten in ons Business Intelligence platform.

Enver biedt jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland. De hulpverleners van Enver zijn daar waar het nodig is: thuis, op school en in de wijk. 

EscuLine ondersteund Enver bij het opnieuw aansluiten en inrichten van de stuurinformatie op het nieuwe ECD, Myneva. Myneva is recent voor de hele organisatie in gebruik is genomen. Het is belangrijk dat de stuurinformatie daar weer snel op aan wordt gesloten zodat de organisatie stuurbaar blijft. Frequent overleg en korte lijnen maken dat de doorlooptijd op de aansluiting van de stuurinformatie zo kort mogelijk is.   

Met 550 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers biedt Brentano dagelijks verzorging, verpleging, diensten en services aan zo’n 700 cliënten in Amstelveen. Zowel bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in een van de woonzorgcentra van Brentano. De kleine teams zijn gericht op de wensen van de cliënten, op aandacht, tijd en praktische mogelijkheden.

De teams krijgen veel vrijheid. EscuLine helpt bij het inzichtelijk maken van de benodigde stuurinformatie. Dit doen we in praktische werksessies met de teams en ondersteunende dienst. De volgende stap is het ontwikkelen van de stuurinformatie op data uit Puur (Ecare) en HRM en Financien (Afas) in eenvoudig te gebruiken dashboards.

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief