Huisartsen zorg & paramedische zorg

Door gebruik te maken van de data die je hebt kun je het systeem, taken en processen optimaliseren.

Wij horen regelmatig van zorgverleners dat zij de regie over hun eigen praktijk zijn kwijtgeraakt. Wij weten dat huisartsen, apothekers, tandartsen en fysiotherapeuten over veel zorgdata beschikken. Door gegevens uit verschillende bronnen te ontsluiten en te koppelen ben je in staat om het verhaal dat in je data zit te achterhalen. Wij hebben ervaring met verschillende bronapplicaties waarmee wordt gewerkt. Ook veelgebruikte systemen voor HAP en ketenzorg zijn bekend. Wij werken vanuit de (zorg) inhoud en weten daarom ook hoe data gepresenteerd moet worden zodat jij er het meeste uit kan halen.

Best Practices & voorbeelden

Wij werken vanuit best practices. EscuLine heeft verschillende analyse applicaties en connectoren ontwikkeld voor verschillende type zorginstellingen. Hierdoor kunnen we werken vanuit voorbeelden en oplossingen die al worden gebruikt in de praktijk.

Kansen

Zorg dichtbij vraagt om slimme oplossingen

Door de zorg dichtbij de zorgvrager te houden, moet de zorg betaalbaar blijven. Door deze beleidswijziging is de druk op de eerstelijnszorg de afgelopen jaren flink toegenomen.

Meer inzicht in zorgdata – gecombineerd met andere, openbare data – biedt mogelijkheden om het systeem, taken en processen te veranderen. Bovendien heb je als organisatie een steviger positie ten opzichte van financiers.

EscuLine is gespecialiseerd in het omzetten van data in eenvoudig analyseerbare informatie. We werken nauw samen met onze partner Maak Mijn Zorg om te borgen dat de BI dashboards die we maken het verschil blijven maken op de werkvloer.

Het ophalen van data uit ICT systemen is een best lastig karwei maar tegelijkertijd is dit pas het fundament waarop een analyse dashboard gebouwd kan worden. Door dichtbij de dagelijkse praktijk van de eerstelijnszorg te werken weten we welke inzichten het verschil maken en vanuit welke invalshoeken je door je gegevens wilt navigeren en analyseren. We helpen je bij het interpreteren van je data en begeleiden je bij het optimaliseren van interne processen.

Hiernaast vind je een aantal voorbeelden van apps die wij ontwikkeld hebben en waar vanuit je een snelle start kunt maken. Mocht de app waarnaar jij op zoek bent er (nog) niet tussen staan, neem dan vooral contact op. Wij werken vanuit de klantwens en hebben verschillende projecten lopen waarin we bijvoorbeeld werken aan geografische analyse oplossingen en voorspellingen op basis van het toepassing van machine learning technieken.

Voorbeelden van onze analyse-applicaties voor Huisartsenzorg:

  • PraktijkMonitor :

Voor de praktijkhouder hebben we een applicatie voor praktijk- en bedrijfsvoering. Deze biedt een actueel inzicht in relevante, meetbare parameters over data uit eigen informatiesystemen (o.a. HIS, boekhouding, roosterprogramma’s en de bezetting van de telefooncentrale). Het analyse dashboard verbind data over populatie, praktijk, medisch, lab en financieel met elkaar.

  • KetenzorgMonitor:

Je kunt op basis van eigen data verschillende zorgprogramma’s monitoren. Voor een weergave van de uitslagen en tijdstippen van alle metingen is er het metingen overzicht dat precies aansluit op de vereisten van InEen, maar bijvoorbeeld ook op basis van wensen van de kaderartsen. Gegevens zijn te analyseren per praktijk en/of huisarts. Ook kan per aandoening door de verschillende bijbehorende metingen worden genavigeerd. De gekozen praktijk wordt vergeleken met de zorggroep in het geheel of met de HAGRO.

  • HAP-Monitor:

In een Huisartsenpost wordt vrijwel alles gelogd in verschillende systemen. Die data ontsluiten we in één analyse applicatie. Daarmee kan de HAP efficiënt worden gestuurd. Data kan worden ontsloten uit het telefonie-, triage- en roostersysteem. Ook kunnen we een begroting ophalen of berekenen op basis parameters uit het verleden. In de app kun je onder andere financiële informatie vinden over declaraties maar ook interne benchmarks doen en zorginhoudelijke informatie erbij halen bijvoorbeeld voor verdieping vanuit ICPC. Zo kun je met welke klachten patiënten zich het meest melden bij de HAP en of hierin patronen herkennen waarmee je (beleid-)beslissingen kunt ondersteunen.

Deze website maakt gebruik van cookies

EscuLine wil je bezoek aan de website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Deze gebruiken we om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en wordt gebruikt om vast te stellen welke bedrijfsmatige doelgroepen onze website bezoeken. Wil je dat liever niet? Dan wordt er alleen gebruik gemaakt van functionele cookies, deze zijn vereist voor een goede werking van de website. Meer weten? Bekijk dan onze privacy instellingen.

Privacy instellingen | Sluiten
Privacy instellingen