Gehandicaptenzorg & RIBW’s

Begeleiders van cliënten ervaren teveel registratielast. Ook is er onduidelijkheid over welke registraties wettelijk verplicht zijn. Daardoor worstelen instellingen met de vraag: hoe houden we voldoende tijd over voor onze cliënten en beperken we de tijd die we besteden aan het rapporteren en verantwoorden?

Kansen

Registraties effectief gebruiken

Vilans heeft berekend dat professionals in deze sector een kwart van hun tijd bezig zijn met rapporteren. Dat je iets moet registreren om uiteindelijk betaald te krijgen, dat snapt iedereen. Maar laten we eerlijk zijn, slaan we niet een beetje door? Het kan toch niet zo zijn dat je in de gehandicaptenzorg een kwart van je tijd bezig moet zijn met rapporteren?

Meer tijd en aandacht voor cliënten, daar moet de focus op liggen. Maar dat vraagt om inzicht over hoe werkzaamheden op dit moment worden verricht. Waar zijn er mogelijkheden tot verbetering? Op de werkvloer wordt het verschil gemaakt. Niet in een kantoortje achter de PC.

Door slim gebruik te maken van de data die je al hebt kun je zonder meer registratielast inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van jouw organisatie. Iets wat je in staat stelt om te werken vanuit waarde gebaseerde zorg. Waarde gebaseerde zorg (Value-Based Healthcare) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de cliënt / patiënt en het reduceren van de zorgkosten.

Wij weten uit ervaring dat voor goede zorginhoudelijke data-analyses vaak optimalisaties aan de inrichting van je ECD moeten plaatsvinden. Tijdens de implementatie van het ECD is dit vaak (helaas maar logisch) iets wat niet de meeste aandacht krijgt op dat moment. Wij helpen je graag om op een pragmatische wijze hierin optimalisaties te doen zonder dat je daarmee de registratielast bij professionals perse groter maakt.

Voorbeelden van analyse-applicaties voor GHZ en RIBW’s:

  • TeamMonitor:

Voor zelfsturende teams, teamleiders, teamcoördinatoren en zorgmanagers hebben wij een “TeamMonitor” ontwikkeld samen met een aantal klanten. Deze App is niet in beton gegoten maar je bent vrij om keuzes welke informatie je wilt tonen. Hierbij houden we er rekening met hoe je georganiseerd bent en welke verbanden je op welk niveau inzichtelijk wilt maken.

  • MIC-Monitor:

Ook is er een App voor incidenten analyse beschikbaar waarin gegevens over incidenten kunnen worden geanalyseerd. Wanneer vinden incidenten plaats, wat voor type incidenten en is er ook een vervolgactie uitgezet om dergelijke incidenten te voorkomen?

  • DeclaratieMonitor:

En er is een App om je financiële inkomstenstroom te volgen en vergelijken met je budgetplafond en om te checken of je niks vergeten bent.

  • ZorgMonitor:

Wij denken dat organisaties juist nú de gelegenheid moeten grijpen om de regie over hun werk terug te krijgen. Er wordt veel registreert, maar wat zeggen de cijfers uit het ECD bijvoorbeeld over kwaliteit en cliënttevredenheid? We hebben kennis van data uit verschillende methodieken, bijvoorbeeld: Zelf Redzaamheid Matrix (ZRM) en Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH).  Instellingen staan sterker door beschikbare data slim te gebruiken. Zo kun je in gesprek met financiers feiten gebruiken over bijvoorbeeld gecombineerde gegevens (geleverde zorg en inhoudelijke dossier informatie). Hierbij maak je gebruik van declaratiedata en data over de toegevoegde waarde van de zorg die geleverd is.

Deze website maakt gebruik van cookies

EscuLine wil je bezoek aan de website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk maken. Hiervoor gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken. Deze gebruiken we om informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en wordt gebruikt om vast te stellen welke bedrijfsmatige doelgroepen onze website bezoeken. Wil je dat liever niet? Dan wordt er alleen gebruik gemaakt van functionele cookies, deze zijn vereist voor een goede werking van de website. Meer weten? Bekijk dan onze privacy instellingen.

Privacy instellingen | Sluiten
Privacy instellingen