EscuLine BI & AI platform voor de ouderenzorg (VVT)

Als verpleeg-, verzorg- en thuiszorg organisatie sta je voor een belangrijke uitdaging: hoe zorgen wij dat we goed en nuttig gebruik maken van data?

Esculine ziet veel kansen bij VVT organisaties. Door je data slim te gebruiken, kan je efficiënter en cliënt gericht werken.

Business Intelligence voor de VVT

Als zorgorganisatie wil je het beste voor zowel de cliënten als voor je medewerkers. Met de juiste inrichting van je Business Intelligence tool en door goed en nuttig gebruik maken van data, ben je in staat om betere en slimmere beslissingen nemen. Je kan zien waar de pijnpunten in de organisatie liggen, zodat je hier aanpassingen op kan doen. Concrete voorbeelden waar Esculine applicaties voor heeft ontwikkeld zijn bijvoorbeeld:

 • Dashboard woonzorg (Cliënten, Zorg, Kwaliteit, HRM, Financieel)
 • Doelmatigheidmonitor (waarbij we onder de motorkap ook een AI methode inzetten om zorginhoudelijke onderbouwing mogelijk te maken)
 • Teammonitor (thuiszorg) die teams en management inzicht geeft in de belangrijkste onderwerpen (KPI’s) 
 • Declaratiemonitor 
 • GRZ dashboard

Meer details over de BI Dashboards die Esculine levert aan VVT organisaties? 

Samenwerking PGVZ en EscuLine

Eén van de zorgorganisaties waar wij mee samenwerken is PGVZ. PGVZ is onder andere actief in de VVT in de regio Overijssel en Gelderland. PGVZ is een jonge hard groeiende organisatie. Goed en nuttig gebruik maken van data is van groot belang om de groei te managen.

We spraken met Gosse Noppert en Daan Wensing over hoe die samenwerking eruit ziet en wat de plannen zijn voor de toekomst.

Lees ook het klantverhaal met PGVZ

Health Analytics voor de VVT

Wat maakt ons uniek?

Wat ons uniek maakt is onze aanpak en onze kennis van de zorg. 

Het is onze missie om zorgorganisaties te helpen goed en nuttig gebruik maken van data. BI en AI zijn geen onderwerpen die zich beperken tot de ondersteunende dienst maar het is iets van de hele organisatie.  

We verdiepen ons in de bedrijfsmatige kant van de zorg, beheersen de techniek van data, BI en AI en richten ons op kennis van het primaire zorgproces. En door ons ook te verdiepen in de wereld van zorgprofessionals en hun cliënten vergroten we onze kennis van het primaire zorgproces. Daardoor zijn we in staat om jouw BI en AI platform tot een drijvende kracht te maken.     

“In de data die je als VVT organisatie beschikbaar hebt, zitten veel inzichten verborgen”. 

Met moderne AI en Machine Learning technieken kan Esculine helpen om nog meer informatie en kennis inzichtelijk te maken. Esculine heeft modellen ontwikkelt die we natuurlijk ook door ontwikkelen. We werken onder meer aan:

 • Voorspellingsmodel GRZ ligdagen en behandelduur (in ontwikkeling in samenwerking met Stichting de Wever en Proteion) 
 • Samen met Zorgbalans en Proteion werken we aan:
  • Voorspellen zorgintensiteit wijkverpleging;
  • Clustering van cliënten, gekoppeld aan de doelmatigheid van de zorg die aan cliënten wordt verleend;
  • Voorspellen ziekenhuis opnames bij cliënten die wijkverpleging ontvangen;
 
 

AI project Zorgbalans en EscuLine

Samen met Zorgbalans heeft Esculine een AI project opgezet.

Zorgbalans werkt met een digitaal zorgdossier. In de afgelopen jaren is er veel data verzameld. En daar komt iedere dag data bij. Omdat met anonieme gegevens wordt gewerkt kun je analyses maken met de data. Door goed en nuttig gebruik maken van data kan de kennis van het zorgproces worden vergroot en worden toegepast.

We zijn begonnen met de vraag: wat willen we weten?

Over deze vraag, de inzichten en de toepassingen vertellen Simon Nijland en Karen Mathijssen in het interview.

 

Data gedreven werken is vooruit denken

Wil ook jij data-gedreven gaan werken?

In onze nieuwste blog lees je waarom je juist nu moet nadenken over de inzichten die je over 3 jaar nodig hebt.

Ben je werkzaam bij een VVT-organisatie? Dan helpen wij je graag met het uitvoeren van een datacheck. 

Want stel dat je over twee jaar een data analyse op een bepaald onderwerp wilt maken, dan is het belangrijk om nu vooruit te denken en alvast stappen te zetten. 

Omdat je nu inzicht krijgt in de huidige stand van jouw data weet je ook wat je overbodig registreert. En welke data je juist wel moet bijhouden om goed en nuttig gebruik te maken van data.

Proteion aan het woord

VVT organisatie Proteion maakt ruim 2 jaar gebruik van onze BI dashboards. En sinds 2 jaar werken we ook samen aan AI oplossingen. Proteion zocht een BI platform waarmee de organisatie goed en nuttig gebruik maken van data faciliteert zorgprofessionals en management. Een belangrijke stap is ook dat tijdig inzicht en tijdwinst gerealiseerd is.

Na de basis stuurinformatie voor de thuiszorg, is het dashboard voor de woonzorg locaties en de ondersteunende diensten gerealiseerd. We ontwikkelen door in de thuiszorg waar we met AI methodieken extra inzichten te realiseren. In de woonzorg en GRZ worden de dashboard verder toegespitst op de wensen van het management.  

Onderzoek bij EscuLine

Clusteranalyse cliëntgroepen in de wijkverpleging

In het voorjaar van 2020 heeft Janneke van der Velden stage gelopen bij Esculine. Tijdens deze stage heeft zij zich beziggehouden met cluster analyses met cliënt kenmerken en Omaha System data.

Janneke heeft haar stage zeer succesvol heeft afgerond (een 9.0!). Met dank aan de Erasmus Universiteit, Proteion en de collega’s bij EscuLine.

Lees meer over haar onderzoek in de volledige blog. 

Voorspellingsmodel ziekenhuisopnames thuiszorg cliënten.

Met dit onderzoek is Diede Nijmeijer in het eerste halfjaar van 2021 bezig geweest bij EscuLine.

We zijn trost op Diede die met een mooi eindcijfer (een 8 maarliefst!) afstudeerde! Met dank aan Tilburg University, Zorgbalans en de collega’s bij Esculine.

Wil je meer weten over de onderzoeksresultaten, dan kun je daarover lezen en meer achtergrond opvragen via onderstaande link. Daar lees je ook het interview met Diede over haar afstuderen bij EscuLine.

EscuLine analyse dashboards: de voordelen op een rij

 • Veel bouwblokken voorhanden waaruit we kunnen tappen;
 • Geen standaard maar eenvoudig aanpasbaar aan jouw specifieke situatie;
 • We zijn gericht op kennisoverdracht en stimuleren eigen ontwikkeling binnen de organisatie;
 • We werken met de beste tools om snel te kunnen anticiperen op veranderende behoeften;
 • Gegevens uit meerdere bronnen combineren om overstijgende verbanden te kunnen leggen;
 • Maken het mogelijk om voorspellingen te kunnen maken en patronen te kunnen herkennen.

Nieuwsgierig naar wat onze aanpak en oplossingen? We maken graag kennis met je en vertellen je graag meer over EscuLine voor de VVT (ouderen). 

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief