Artikelen door Robert van Ginkel

Onderzoek naar cliëntgroepen in de wijkverpleging – een eerste analyse biedt kansen en geeft richting aan vervolgonderzoek

6 januari 2020 verwelkomden we Janneke van der Velden. Afstudeerstudent Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Janneke ging bij EscuLine aan de slag om de laatste fase van haar opleiding af te ronden. Dit deed ze met haar onderzoek naar cliëntgroepen in de wijkverpleging. 23 juni jl. studeerde Janneke af met het mooie eindcijfer van een […]

Interview met Judith Selder – Health Analytics consultant, over haar start bij EscuLine in Coronatijd.

We spraken met Judith Selder, Health Analytics consultant bij EscuLine over haar ervaringen tijdens haar eerste maand bij EscuLine in deze vreemde periode. Starten bij een nieuwe werkgever in Corona tijd, hoe is je eerste maand gegaan Judith? Goed! Ondanks dat het niet altijd makkelijk was om een nieuwe baan op afstand te beginnen. Gelukkig […]

In 3 stappen naar effectievere kwaliteitsaudits in de zorg

In deze blog van EscuLine lees je hoe je in 3 stappen naar effectievere kwaliteitsaudits in de zorg kunt toewerken.

Kwaliteitsaudits in de zorg kunnen effectiever! Ondanks dat het doorgaans 1 keer per jaar plaatsvindt, biedt de kwaliteitsaudit kansen voor tijdsbesparing in de zorg. In deze blog lees je hoe je in drie stappen tijd kunt besparen.

Van doelmatigheid naar zinnige zorg

De huidige doelmatigheidsbenchmark in de thuiszorg schiet te kort. Verschillen in cliënten van thuiszorgteams laten zien dat de huidige definitie van doelmatigheid tekort schiet. Maar er is hoop voor een zinnige analyse over de prestaties van aanbieders van thuiszorg. EscuLine ging aan de slag met zorginhoudelijke analyses en koppelde Omaha System data aan de gedeclareerde […]

Haal waarde uit stuurinformatie in 3 heldere stappen

De inzet van analyse tools in de zorg verandert in een rap tempo. Zowel het landschap van tools die worden gebruikt alsook de inhoud waarop gestuurd wordt is aan het veranderen. Deze blog gaat over het belang om regie te voeren op de inhoud en de vormgeving van je stuurinformatie en hoe je gebruikers die […]

Waarom Health Analytics de zorg kan veranderen

  In het regeerakkoord 2017-2021 kun je het lezen. Ruim 2 miljard wordt er geïnvesteerd in ouderenzorg (verpleeghuiszorg). Aandacht voor preventie, gezondheidsbevordering, innovatie en kwaliteit van leven. Wie iets verder leest constateert dat de uitdaging die de zorg heeft alleen maar groter wordt. De middelen stijgen minder snel dan de vraag. En terwijl er nu […]

Het geheim van zorgdata

Data is het nieuwe goud. Maar pas op voor gouden bergen. In dit artikel lees je hoe zorgdata groeit en kan veranderen in goud. Je moet er wel iets voor doen voordat data in goud verandert!   Digitalisering van zorgdata De meeste zorginstellingen verwerken de uren, verzuim, declaraties en allerhande verplichte of niet verplichte registraties digitaal. […]

Ontdek de kansen achter het digitaal classificatie-systeem

Het ECD met een digitaal classificatiesysteem biedt enorme kansen voor de zorg! In de inkoopstukken van de zorgverzekeraars kun je lezen dat je als zorgaanbieder in de thuiszorg verplicht bent om een digitaal classificatie-systeem te gebruiken. Digitaal en classificatie: twee hippe termen in zorgland maar een o zo gevaarlijke combinatie als je niet zelf achter je dashboard […]