Artikelen door Judith Selder

Een (corona-)dashboard maken is niet genoeg

In mijn vorige blog beschreef ik al kort het voorbeeld van het Corona dashboard van de Rijksoverheid. In deze blog ga ik daar dieper op in. Vooral om als voorbeeld te dienen voor wat dit kan betekenen voor de implementatie van BI dashboard(s) bij jouw organisatie. Een dashboard is pas zinvol als er ook acties […]

Verschillen ziekenhuizen, VVT- en Gehandicaptenzorg organisaties op het gebied van informatievoorziening?

In deze blog gaat Jesse de Wit – BI & Health Analytics consultant bij EscuLine – in op de verschillen op het gebied van informatievoorziening in de verschillende zorgsectoren. Veel zorginstellingen in de eerste lijns- en langdurige zorg kijken op tegen de informatievoorziening in ziekenhuizen.   Maar is dat wel terecht?   Ziekenhuizen: In vergelijking […]

De reis van B (I) naar A (I)

Data is overal. Maar het inzetten van informatie om werkprocessen te optimaliseren wordt vaak nog niet benut. In deze blog lees je welke 4 fases je helpt bij de reis van Business Intelligence naar Artificial Intelligence.

Hoe gaan ondernemerschap en zorg samen?

  Arne van Groenland was jarenlang manager bij een grote huisartsenorganisatie. Hij verstaat de zorgsector en weet waar kansen liggen door het doen van data-analyses. Van Groenland is één van onze adviseurs Health Analytics. Met hem maken we de balans op. De toekomst van de gezondheidszorg staat stevig ter discussie, ook de rol van technologie […]

Troonrede, health analytics en (onze) zorg

  Een mooie Miljoenennota en een prachtig koets. Maar ik ben er niet gerust op dat het goed komt met de gezondheidszorg. Alles wijst op een forse verhoging van de premie. Alleen met lef kunnen in de sector kostenbesparende resultaten geboekt worden. Loonkosten zijn de grootste post. Maar wordt in zorginstellingen de urgentie gevoeld om kritisch […]