Zorgtechnologie als aanjager van datagedreven werken in de VVT

Door Daan Ooms | Health Analytics | Product owner bij EscuLine

Over 20 jaar werkt nog maar zo’n 60% van de bevolking, telt Nederland ca. 4.7 miljoen 65-plussers en 1.5 miljoen 80-plussers, waarvan een fors aantal 1 of meer chronische ziekten heeft, zodat 1 op 3 mensen in de zorg moet werken om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Dat kan uiteraard niet, dat betekent dat niet alle zorg meer aan iedereen geleverd kan worden, en dat scherpe, pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, en dat de zorg op een heel andere leest geschoeid moet worden met veel meer nadruk op gezondheid en preventie i.p.v. op ziekte en curatie.” Jan Rotmans, Professor Duurzame Transitie.[1]

Zorgtechnologie is in de VVT één van de manieren om gezondheid en preventie te ondersteunen. In de praktijk blijkt zorgtechnologie vaak complex voor cliënten en zorgverleners. Inzichten uit data zijn noodzakelijk om de voordelen van zorgtechnologie te benutten. Waardoor ook de voordelen van het werken met data zichtbaar worden. Op die manier werkt zorgtechnologie als aanjager van datagedreven werken. 

Effectiviteit van zorgtechnologie
in de VVT

Uit onderzoek blijkt dat zorgtechnologie in het algemeen effectief is in het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van bewoners. Zo kan technologie bijvoorbeeld helpen om valincidenten te voorkomen, de zorg op afstand te monitoren en bewoners te ondersteunen bij hun dagelijkse activiteiten.[2]

Drempels om te implementeren

Gebrek aan urgentie, kennis en schaalgrootte zijn oorzaken van beperkte implementatie van technologie in de zorg. Daarnaast stimuleren de financiële prikkels de inzet van technologie niet.[3] Een voorbeeld van dat laatste is de inzet van hulpmiddelen om werk in de thuiszorg te besparen. Dat gaat ten koste van de omzet van de thuiszorgorganisatie, omdat de vergoedingen gebaseerd zijn op uren geleverde zorg.

Beperkingen van de effectiviteit van zorgtechnologie

Ondanks de drempels wordt zorgtechnologie wel ingezet. En dan werkt het niet altijd zoals verwacht. Zorgtechnologie is vaak complex om te gebruiken, zowel voor cliënten als voor zorgverleners. Dit kan leiden tot problemen bij de implementatie en het gebruik van technologie.[4]

Onvoldoende onderzoek

Daarnaast is er onvoldoende onderzoek naar de effectiviteit van zorgtechnologie. Dit maakt het moeilijk om te bepalen welke technologieën effectief zijn en hoe deze het best kunnen worden ingezet. 

Effectiviteit vergroten met datagedreven werken

Datagedreven werken is een noodzakelijke voorwaarde voor het benutten van de voordelen van zorgtechnologie.

Inzichten uit data als startpunt om van elkaar te leren

Inzichten uit data geven aanwijzingen over welke teams zorgtechnologie effectief gebruiken. Zo is het mogelijk om inzicht te krijgen in welke teams minder vaak naar licht dementerende ouderen hoeven na inzet van zorgtechnologie. En andere bereiken resultaten bij andere cliënten. Informatie uit zorgtechnologie verbinden met ECD’s geeft de mogelijkheid deze inzichten te ontsluiten in dashboards. En voor teams om van elkaar te leren.

Dataonderzoek om zorgtechnologie efficiënt in te zetten​

Met effectiviteitsanalyse krijg je inzicht in de besparing op zorguren bij verschillende soorten zorgtechnologie en verschillende cliëntprofielen. Dit inzicht helpt bij het beslissen over de inzet van zorgtechnologie. En bij de combinaties van zorgtechnologie en zorgprofiel die niet kosteneffectief zijn, is mogelijk nog ruimte voor verbetering.

[1] Jan Rotmans, 2023. LinkedIn post op 23 oktober 2023.
[2] Trimbos Instituut, 2021. Zorgtechnologie en innovatie.
[3] Gupta, 2022. Uitweg uit de schaarste. Over noodzaak en belofte van medische technologie in de aanpak van personeelstekort in de zorg
[4] NZa, 2023. Bekostiging en financiering van zorgtechnologie in de verpleegzorg.

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief