Interview over SpoedSIM
met Daan Ooms

Health Analytics | Product owner bij EscuLine

Hoe kwam het idee voor het ontwikkelen van SpoedSIM tot stand?

SpoedSIM is ontwikkeld in samenwerking met Roger Eurelings, manager van de HAP van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Met als doel: voorspellen drukte in de Spoedzorg. EscuLine levert bij verschillende huisartsenposten een HAP Dashboard en we kwamen met Roger in gesprek over de lange wachttijden en wat je daaraan kunt doen.

Hij was zelf in Excel berekeningen aan het maken over wat er gebeurt als je extra triagisten inzet op de Spoedpost. Wij hebben in eerste instantie met een afstudeerstudent een model gemaakt waarmee eenvoudig veranderingen doorgerekend kunnen worden. Op basis hiervan hebben we SpoedSIM gemaakt.

Wat doet SpoedSIM?

SpoedSIM geeft inzicht in effecten van interventies om wachttijden te verkorten. We voorspellen drukte in de Spoedzorg. Deze interventies zijn vrij breed. Bijvoorbeeld een extra triagist inzetten of de gesprekstijd proberen te verkorten. Als je 10 seconde zou kunnen korten op de telefoongesprekken dan neemt de totale wachttijd aanzienlijk af. Teamleiders op de spoedpost kunnen met dit inzicht in gesprek met hun team. Van 10 seconden kortere gesprekken verwacht je misschien geen effect. Maar als je ziet wat het doet met vooral de pieken in de wachttijden is het zeker de moeite waard.

Voor wie is SpoedSIM bedoeld?

SpoedSIM is bedoeld voor managers, teamleiders en planners van de Huisartsen Spoedpost. Managers gebruiken SpoedSIM voor langere termijn beslissingen en voorspellen drukte in de spoedzorg. En teamleiders voor inzicht in (interventies op) de wachttijden op de korte termijn.

Hoe wordt SpoedSIM gebruikt?

De voorkant van SpoedSIM is een interactief dashboard waarin je in eerste instantie ziet wanneer er pieken ontstaan in de wachttijden aan de telefoon van de Spoedpost. Voorspellingen voor de komende dagen of weken worden gebruikt voor bewustwording over de wachttijden. Met de simulatiemogelijkheden in SpoedSIM kan dan bekeken worden welke maatregelen de pieken kunnen verlagen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een achterwacht. Of het slimmer plannen van pauzes.

De voorspellingen in SpoedSIM voor de lange termijn worden gebruikt om de formatie, het standaard rooster, te optimaliseren. Het effect van het schuiven in het rooster op wachttijden wordt met SpoedSIM meteen duidelijk. Een ander voorbeeld voor de lange termijn is het doorrekenen van het effect van Moet Ik Naar De Dokter (MINDD) op de site van de Spoedpost.

Wat is het voornaamste voordeel van SpoedSIM voor zijn gebruikers?

Het voornaamste voordeel van de SpoedSIM is het inzicht in het effect van maatregelen. Je kunt wel maatregelen verzinnen maar je weet dan nog niet wat het effect is. Met SpoedSIM kun je deze maatregelen snel doorrekenen. In de praktijk worden deze inzichten ook gebruikt om verzekeraars te overtuigen van het nut en de noodzaak van interventies. Bijvoorbeeld de investering van MINDD op de website van de Spoedpost en de effecten hiervan.

Wat hebben jullie zelf geleerd bij de ontwikkeling van SpoedSIM?

We hebben geleerd hoe het hele proces werkt van het ontstaan van wachtrijen en het oplopen van wachttijden. Dit levert inzichten op waar we Spoedposten mee kunnen helpen. Een voorbeeld is het aantal triagisten dat aanwezig is en het aantal daarvan dat op verschillende momenten de telefoon opneemt. We hebben gezien dat vlak voor het ontstaan van een piek in de wachttijden, relatief weinig van de aanwezige triagisten de telefoon opneemt. Dit kan zijn omdat ze bezig zijn met andere taken, in overleg zitten of pauze hebben. Dit soort inzichten kunnen gelijk meegenomen worden naar de werkvloer.

Willen jullie binnen EscuLine SpoedSIM nog verder blijven doorontwikkelen?

Jazeker, SpoedSIM staat nu. We ervaren nu hoe het gebruikt wordt. Met de gebruikers maken we vervolgens een plan voor doorontwikkeling. We hebben al een onderzoek lopen naar de toepasbaarheid van het model voor de Huisartsen dagpraktijk. Daarnaast is het ook zeer goed denkbaar dat de tool ingezet kan worden in de bredere Spoedzorg keten.

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief