Huisartsen OZL optimaliseert capaciteit spoedzorg

SpoedSIM is sinds kort voor het eerst live gegaan bij één van onze langdurige klanten Huisartsen-OZL. Eerder heeft EscuLine een HAP dashboard ontwikkeld in samenwerking met HOZL. In dit bericht wordt er een update gegeven over de ontwikkeling van SpoedSIM samen met HOZL. Hiernaast vertellen we wat hier de voordelen voor de spoedzorg van zijn. 

Het ontstaan van SpoedSIM bij HOZL

Samen met onze klant Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, afgekort HOZL, heeft EscuLine SpoedSIM ontwikkeld. Een aantal jaar geleden heeft Roger Eurelings, manager van de spoedpost van HOZL, zelf voorspellingen van het aantal gesprekken van de triagisten gemaakt met een berekening in Excel.

Roger is vervolgens samen met EscuLine gaan sparren over een voorspelmodel om de te lange wachttijden op de spoedpost tegen te gaan. ‘EscuLine was toentertijd al ingeschakeld voor de dashboards (het HAP-dashboard). Samen met EscuLine hebben we toen gespard over het voorspellen en beïnvloeden van wachttijden. Uiteindelijk had ik zoiets van: Ja, dit is gewoon wel heel interessant om te gaan ontwikkelen’ aldus Roger.

Gebruik van SpoedSIM

Bij de spoedpost van HOZL wordt SpoedSIM vooral gebruikt om zichtbaar te maken waar de knelpunten zitten die te lange wachttijden veroorzaken. Huisartsen- en spoedposten
gebruiken het voorspel- en stimulatiemodel om 
oorzaken van knelpunten te onderbouwen en het effect van interventies op de wachttijden door te rekenen.

Een voorbeeld hiervan is de Moet Ik Naar De Dokter (MINDD) applicatie. Dit is een applicatie die op basis van leeftijd, geslacht en symptomen adviseert of iemand naar de dokter moet of niet. Deze module op de site van de spoedpost moet ervoor zorgen dat een gedeelte van de mensen op basis van het advies van MINDD bij nader inzien de spoedpost niet belt. Dit zijn de laagcomplexe contacten. Op basis van een simulatie in SpoedSIM wordt duidelijk hoeveel de wachttijden op de spoedpost lager kan zijn wanneer MINDD wordt toegepast binnen HOZL. Vervolgens is deze informatie gebruikt bij onderhandeling met de zorgverzekeraar over het aanschaffen van MINDD.

Doorontwikkeling en toekomst

Dat SpoedSIM nu goed werkt en er veel bruikbare inzichten uitgehaald kunnen worden betekent voor Roger nog niet dat hij klaar is met het verder ontwikkelen van het model. ‘Ik hoop dat we SpoedSIM nog verder kunnen doorontwikkelen met nog meer informatie voor het management.’ Roger kijkt met trots terug op wat er samen met EscuLine al is gemaakt. ‘Ik denk dat het heel bijzonder is überhaupt dat je een voorspellend model kunt maken, dat hebben ze niet op heel veel plaatsen voor mekaar.’

 

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief