Nieuwe samenwerking met OBG Nijmegen

OBG Nijmegen kiest voor EscuLine. De VVT organisatie uit Nijmegen gaat werken met het BI SaaS platform van EscuLine voor de VVT. We zijn blij dat we deze nieuwe samenwerking mogen aankondigen. In dit berichtje vertellen we meer over VVT organisatie OBG Nijmegen en over de samenwerking. 

OBG Nijmegen biedt wijkverpleging, huishoudelijke zorg en dagbesteding. Ook levert OBG woon-, ondersteunende- en welzijnsdiensten, waaronder sociaal-culturele en ontmoetingsactiviteiten. Deze zijn zowel gericht op cliënten in de omliggende woongebouwen, als op ouderen uit de omliggende wijken en buurten. Bij voorkeur blijft iemand thuis wonen en is OBG daar actief, maar als het niet anders kan verhuist een kwetsbare oudere naar een geclusterde woonvorm (VPT) bij de locatie van OBG of naar een gespecialiseerde woonvorm in de nabije regio.

Doel van de samenwerking

Het hoofddoel van de samenwerking tussen OBG en EscuLine is de administratieve lasten, veelal operationeel, van de administratieve organisatie binnen OBG te verlichten. Vanuit verschillende externe partijen komen veel datagerelateerde vragen, die druk leggen op de administratieve organisatie terwijl veel van het huidige informatieproces handmatig wordt verwerkt.  

 

Daarnaast gaat OBG Nijmegen met deze samenwerking over eenduidige gegevens beschikken om productiviteit en doelmatigheid te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Ook de productie van de zorg, die momenteel maandelijks achteraf beschikbaar is, kan hiermee vaker worden gemonitord. Daarmee zijn budgetoverschrijdingen bij verzekeraars sneller in beeld. Naast deze functionaliteiten heeft OBG ook de wens om meer zorginhoudelijke analyses te maken binnen de organisatie. 

Met name vanwege de gebruiksvriendelijke en overzichtelijke dashboards is de keuze van OBG Nijmegen op EscuLine gevallen.

De eerste dashboard zijn inmiddels aan het MT en wijkverpleegkundigen gepresenteerd! 

"We zijn blij dat we deze diensten en producten kunnen bieden aan OBG Nijmegen om hen zo te helpen hun administratieve taken te verlichten zodat zij de focus kunnen houden op waar ze in uitblinken, namelijk het verzorgen van ouderen en andere cliënten in hun woningen en voorzieningen.''

De oplossing voor OBG

OBG Nijmegen kiest voor EscuLine. EscuLine levert de analyse dashboards voor OBG Nijmegen.

Hiermee kan het management op basis van eigen data dagelijks sturing geven aan de organisatie.

OBG Nijmegen start met de basisdashboards van EscuLine:

  • Teamdashboard
  • Kwaliteitsdashboard
  • Declaratiemonitor

Deze dashboards kunnen voor strategische analyses worden ingezet. Hiermee kan er vanuit de data onderbouwd beslissingen worden ondersteund. 

Door middel van het automatiseren van werklijsten en operationele procedures kan binnen de administratieve organisatie de werklast aanzienlijk worden verminderd. 

Het hoofdgebouw van OBG Nijmegen met de historische toegangspoort