Meer inzicht in effectieve zorg door het integraal Zorgakkoord

Meer inzicht in effectieve zorg door het Integraal Zorgakkoord.

EscuLine hoopt dat het voornemen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de gegevensuitwisseling voor stuurinformatie en AI snel merkbaar wordt in de praktijk. Het gebruik van data draagt bij aan meer inzicht in effectieve zorg door het integraal Zorgakkoord.

De ondertitel van het Integraal zorgakkoord is: Samen werken aan gezonde zorg. Het IZA pleit voor samenwerking tussen en over sectoren. Het IZA onderkent dat het verbeteren van gegevensuitwisseling daarbij essentieel is. Data uitwisseling bevordert inzicht in effectieve zorg. En niet alleen tussen zorgverleners. Ook voor “management- en stuurinformatie, (medtech) innovaties in de breedste zin van het woord (waaronder AI-toepassingen)”.

EscuLine juicht dit voornemen toe.

We geven drie voorbeelden uit onze praktijk waaruit blijkt dat gegevensuitwisseling bijdraagt aan andere onderdelen van het IZA: preventie en bewezen effectieve arbeidsbesparende interventies.

1. Druk van thuiszorg cliënten op de spoedzorg

Dit voorjaar hebben wij een vooronderzoek gedaan naar Thuiszorgcliënten die ’s avonds of in het weekend de Huisartsenpost (HAP) bellen. Het bellen van de HAP is een signaal over gezondheid. Met de data van de HAP kan al veel gedaan worden om de capaciteit goed af te stemmen op de zorgvraag. Kennis bij de wijkverpleegkundige hierover kan helpen bij preventie van ernstige klachten en het voorkomen van leed. Het samenstellen van een dataset voor onderzoek is daarbij relatief snel geregeld, uiteraard allemaal binnen de privacywetgeving. Om van de resultaten uit dit onderzoek een verslag te maken dat dagelijks wordt ververst, is data-uitwisseling tussen de Thuiszorg en Huisartsenpost nodig.

2. Voorspellen van overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen is in toenemende mate een probleem voor de volksgezondheid. We hebben een model dat voor kinderen uit groep twee van de basisschool voorspelt of ze in groep zeven overgewicht zullen hebben ontwikkeld. Uiteraard is dit vooral interessant voor kinderen die in groep twee geen overgewicht hebben. De voorspelling is gebaseerd op gegevens die bij jeugdgezondheidszorg (JGZ) bekend zijn. Verrijken van deze data met die van de huisarts zorgt voor een nog betere voorspelling. En draagt daarmee bij aan preventie van overgewicht door een programma meer op maat te kunnen bieden of bijvoorbeeld preventie in te zetten op scholen en in buurten.

Contact met EscuLine:

Ben je na het lezen van deze blog geïnteresseerd in de projecten die we als voorbeeld hebben genoemd? Neem gerust contact op met Daan Ooms via info@esculine.nl. Hij vertelt je er graag meer over!

3. Ontwikkeling zorgvraag verpleeghuiszorg

Op dit moment onderzoeken we de relatie tussen domotica en vrije teksten in de verpleeghuiszorg en de ontwikkeling van de zorgvraag. Juiste inzet van domotica kan arbeidsbesparend werken. Bijvoorbeeld door sensoren voor beweging en geluid in plaats van de standaard controle-ronde in de nacht. Met bijkomend voordeel dat cliënten niet onnodig worden gestoord. Het onderzoek richt zich nu op informatie uit het elektronisch cliënten dossier (ECD) en woonzorg-technologie die al wordt toegepast. Het zou mooi zijn wanneer we eenvoudig huisartsdata bij dit onderzoek op het moment van aanvang van zorg intramuraal, kunnen betrekken. Dan kunnen we nog beter laten zien welke domotica voor welke cliëntgroepen bewezen effectief arbeidsbesparend werkt.

Gevensuitwisseling voor onderzoek

Wanneer gegevensuitwisseling door het IZA eenvoudiger wordt, hebben wij met onze zorgpartners nog voldoende andere ideeën om bij te dragen aan preventie en bewezen effectieve arbeidsbesparende interventies.

Wij geloven erin dat zorg dan eenvoudiger, goedkoper en effectiever wordt. Data uitwisseling bevordert inzicht in effectieve zorg. Leren van data geeft grip en biedt kansen om te verbeteren zonder concessies te doen aan kwaliteit van zorg.