3 manieren hoe data bijdraagt aan personeelsplanning in de zorg.

Gebruik van data draagt bij aan personeelsplanning in de zorg

Het personeelstekort in de zorg is al jaren een probleem. Er is een sterk vergrijzend medewerkersbestand. In 2020 is 29 procent van de werknemers in de zorg 55 jaar of ouder; dit betekent dat de komende 10 jaar bijna één derde van het huidige personeelsbestand met pensioen gaat (Bron: CBS).

Dat er iets moet gebeuren om deze tekorten op te vangen, is duidelijk. Data kan ondersteunen op het gebied van personeelsplanning. Hoe kun je personeel het beste inzetten? Hoe richt je de organisatie zo in dat je klaar bent voor de veranderingen de komende jaren? In deze blog licht Josan Preijde, Health Analytics consultant, toe hoe data inzicht kan geven en helpen de juiste beslissingen te nemen.

1. Roosteren in het verpleeghuis

Binnen de verpleeghuiszorg wordt het grootste deel van de cliënten ingedeeld in een zorgzwaartepakket (ZZP). Het zorgzwaartepakket bevat een indicatie van de hoeveelheid en soort zorg die een cliënt nodig heeft. Dit is uit te drukken in het aantal uren zorg dat een cliënt nodig heeft per functieniveau van een verpleegkundige. Vanuit de registraties monitoren we hoeveel cliënten er zijn in welk zorgzwaartepakket, en daarmee hoeveel uur zorg er geleverd moet worden per functie.

We stellen de benodigde zorg per functie dagelijks beschikbaar in een eenvoudig leesbaar dashboard.  Wanneer er een cliënt verandert van zorgzwaartepakket of overlijdt, wordt het aantal beschikbare uren dat kan worden ingepland automatisch geüpdatet. Het beschikbaar hebben van deze informatie helpt bij het maken van de roosters en het tijdig bijstellen van roosters wanneer er verandering plaatsvindt in de cliëntenmix.

 

2. Vacatureruimte

De vacatureruimte is het gat tussen de zorgvraag en het huidige personeelsbestand. Op functieniveau is het mogelijk om een match te maken tussen zorgvraag (zoals hierboven beschreven) en het huidige personeelsbestand. Dit geeft inzicht in hoe groot het tekort is en bij welke functies dit plaatsvindt. Bij een structureel verschil waarbij de zorgvraag hoger ligt dan het zorgaanbod, is er sprake van vacatureruimte. 

 

Inzicht in de vacatureruimte maakt inzichtelijk per functieniveau hoe groot het tekort is. Dit kan ondersteunen in het maken van de juiste beslissingen. Kunnen er bijvoorbeeld mensen worden opgeleid naar een ander functieniveau? Is het nodig om meer leerlingen aan te trekken? Kunnen we het personeel beter verdelen over teams? Daarnaast kan het ook duidelijk maken dat de vacatureruimte zo dusdanig groot is, dat er een noodzaak is om opzoek te gaan naar andere oplossingen om de zorg anders te organiseren.

Over EscuLine:

EscuLine ontwikkelt en levert stuurinformatie (BI) en Artificial Intelligence (AI) oplossingen voor de zorg. Capaciteitsmanagement in de VVT is een belangrijk thema. EscuLine ontwikkeld eenvoudige BI dashboards die hierbij helpen. Interesse in onze dienstverlening? Stuur een mailtje naar info@esculine.nl of stuur een berichtje via ons contactformulier. Je kunt ons nieuws ook volgen via onze LinkedIn paginaDaar houden we je op de hoogte van al onze ontwikkelingen.

3. Voorbereiden op de toekomst

De zorgvraag en de vacatureruimte geven inzicht in de personeelsplanning op dit moment. De volgende stap is om vooruit te kijken. Data kan inzicht geven in de volgende factoren:

 •       Veroudering: hoeveel medewerkers hebben de
  komende jaren recht op pensioen?
 •       Langdurig zieken: hoeveel mensen zijn er
  langdurig ziek en gaan naar verwachting uitstromen?
 •       Leerlingen: hoeveel leerlingen zijn er en gaan
  potentieel instromen?
 •       In-, door- en uitstroom: hoe ontwikkelt het
  personeelsbestand zich de afgelopen tijd en hoe ziet het eruit als deze trend
  doorzet de komende jaren?


De factoren bij elkaar opgeteld geven een inschatting van de 
vacatureruimte in de komende jaren. Dit maakt het mogelijk om op dit moment beslissingen te maken die bijdragen aan een toekomstbestendige zorgorganisatie. 

Theatersessie op Zorg&ICT (14 juni om 10.45, Theater 1)

Deze blog is geschreven door Josan Preijde. Tijdens Zorg&ICT verteld Josan in haar Theater sessie hoe EscuLine VVT organisaties praktisch ondersteund met oplossingen om het rooster te optimaliseren. 

Op Dinsdag 14 juni om 10.45 in Theater 1 vind onze sessie over capaciteitsmanagement plaats. Josan Preijde, Health Analytics Consultant bij EscuLine verteld je dan meer over de oplossingen die we samen met VVT organisaties ontwikkeld hebben. In onderstaande vlog vast een klein voorproefje.