In gesprek met Neocura

In dit referentverhaal gaan we in gesprek met Neocura Directeur, Annelijn Bulters. Ze vertelt over de implementatie van stuurinformatie en de dashboards die ze nu beschikbaar heeft om de organisatie te sturen. 

Neocura is een begeleid en beschermd wonen organisatie. Op de 2 locaties in Arnhem wordt 24-uurs begeleiding geboden aan volwassenen tussen de 18 en 65 jaar. NeoCura is gespecialiseerd in begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking en biedt hulp aan mensen met psychiatrische-, verslavings-, of gedragsgerelateerde klachten. Met een team van 35 professionals begeleidt en helpt NeoCura zo’n 60 cliënten. Ook bieden de professionals van NeoCura ambulante begeleiding en zorg. 

De missie van Neocura:

 ‘’Wij streven naar een unieke en bijzondere woonomgeving waarin we goed kijken naar de mogelijkheden van onze bewoners. We vinden dat iedereen een kans moet krijgen in de samenleving, ondanks de beperkingen die er soms zijn. Onze begeleiding is gericht op de bevordering van de zelfredzaamheid van onze cliënten”.

Over de totstandkoming van de samenwerking met EscuLine

“Bij NeoCura werken we met het ECD van Nedap (ONS). Binnen het systeem kunnen we uitdraaien maken om informatie tot je te krijgen. Maar daarbij moesten we altijd veel handelingen uitvoeren en dat kostte ons onnodig veel tijd. Via het netwerk van onze bestuurder zijn we met EscuLine in contact gekomen. EscuLine heeft een aantal BI dashboards voor ons ontwikkeld waarmee de informatie automatisch uit Nedap ONS wordt gehaald.

We hebben deze data en inzichten nodig om grip te krijgen op het leveren van zorg onder of boven de beschikking”. 

“Als je inlogt in het door EscuLine ontwikkelde dashboard, kan je direct de voor jou belangrijkste informatie inzien dat scheelt echt enorm veel kostbare tijd”.

Annelijn vertelt over de doelen van de samenwerking met EscuLine:

In het gesprek met Neocura vertelt Annelijn: “een belangrijk doel voor mij is om sneller stuurinformatie beschikbaar hebben. Ik had behoefte aan sneller inzicht in de mogelijke verbeteringen in de bezetting en inzet van zorg binnen en buiten de beschikking van financiers. Meer efficiëntie is een speerpunt van Neocura waarbij we op een gebruiksvriendelijke manier data gebruiken. 

Aan de ene kant is dat op basis van de indicaties die bewoners hebben en de financiën die daaraan gekoppeld zijn. Ook hebben we nu beter inzicht in ons ziekteverzuim en registraties. Zo kunnen we snel zien waar we kunnen verbeteren. Het is heel fijn dat ik nu continu over informatie kan beschikken en niet afhankelijk ben van handmatige werkzaamheden om te komen tot stuurinformatie.”

"We gebruiken data nu in de dagelijkse praktijk bij de sturing van de organisatie".

Over de samenwerking en implementatie:

Over het dashboard en over de samenwerking met EscuLine is Annelijn erg te spreken:

“Na de keuze voor EscuLine zijn we gestart met een kick off. Hierin hebben we besproken welke data er zichtbaar moet worden in het dashboard. Tijdens de kick off hebben wij onze input geleverd. Vervolgens is EscuLine hiermee aan de slag gegaan. Tijdens het volgende gesprek kreeg ik al een proefversie te zien. We liepen dit gezamenlijk door en keken of alles erin zat wat wij wilde hebben. Zowel de lay-out als de inhoud hebben we doorgenomen. Tot slot werd de laatste feedback doorgevoerd en hebben we de definitieve versie opgeleverd gekregen”.

De oplossing

  • EscuLine heeft door middel van het dashboard ervoor gezorgd dat de data van Neocura uit Nedap ONS wordt gehaald en overzichtelijk weergegeven wordt;
  • De efficiëntie binnen Neocura is verhoogd door (onder andere) het wegnemen van het handmatig uitdraaien van rapporten waarop gestuurd moet worden. En deze vervangen voor een interactief actueel dashboard;
  • NeoCura kan veel actueler sturen op ontwikkelingen bij cliënten, urenregistratie en productiviteit, uitnutting van de beschikkingen en ziekteverzuim;
  • Op ieder moment is de informatie die nodig is bij dagelijkse werkzaamheden beschikbaar.                                                                               

Tot slot vroegen we Annelijn in gesprek met Neocura naar de toekomstige plannen:

“We zijn nu bezig met een project om het huidige dashboard uit te breiden. Dit project is meer gericht op het financiële stuk. We hebben in ons huidige dashboard een financieel tabblad maar hier gaan we ook een apart dashboard voor maken, zodat we de financiële stromen beter te kunnen analyseren. Kortom, een toevoeging op het huidige dashboard.

Na dit project kijken we wat de toekomst brengt. We blijven natuurlijk de samenwerking houden met EscuLine voor het continueren van wat we nu beschikbaar hebben. Hoewel we met de eerste twee dashboards de basis op orde hebben zijn er nog wensen voor zorginhoudelijke dashboards. Ook voor de onderwerpen die voor onze stakeholders en de inspectie van belang zijn willen we onderzoeken wat er mogelijk is. Evenals bij de eerste twee dashboards, starten we dan weer met een nieuwe definitiesessie. Het tempo is afhankelijk van wat wij willen. We willen groeien en mogelijk meer locaties openen; dan willen we uiteraard nog meer gebruik gaan maken van dashboards”.

Een van de woonzorg locaties van NeoCura in Arnhem
In totaal is er ruimte voor 60 cliënten, verdeeld over 2 locaties