Data als ondersteuning in de huisartsenpraktijk: drie voorbeelden

Josan Preijde, BI & Analytics consultant bij EscuLine, houdt zich onder andere bezig met de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg. Ze is vanuit deze rol ook betrokken bij de ontwikkeling van een Machine Learning toepassing voor de huisartsenzorg. In deze blog deelt Josan 3 concrete voorbeelden uit de praktijk van data analyse in de huisartsenzorg.

Wanneer data is vertaald naar inzicht, ondersteunt het het werk van de huisarts. Het draagt bij aan gerichte zorg en daarmee tot verbetering van de gezondheid. In deze blog geef ik drie praktijkvoorbeelden hoe data bijdraagt in de huisartsenzorg.

 

1. Patiëntgerichte zorg: ken je patiënten

Van alle zorgverleners heeft de huisarts op de huisartsenpraktijk het meest complete beeld van de gezondheid van een patiënt. Maar hoe is het inzicht op patiëntenpopulatie? Hoeveel procent van de patiënten heeft er eigenlijk diabetes? Het in kaart brengen van de populatie door middel van data biedt de mogelijkheid om het ziektebeeld in één oogopslag te zien. Bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard.

Voorbeeld:
De NHG-standaard voor atriumfibrilleren (AF) raadt aan patiënten bij een stabiele instelling jaarlijks te controleren. Een dashboard biedt de mogelijkheid tot een praktisch inzicht: een lijstje met patiënten met atriumfibrilleren en wanneer ze voor het laatst op controle zijn geweest. Vervolgens kan hier op gehandeld worden door de patiënten in te plannen. Dit leidt tot patiëntgerichte zorg en draagt bij aan de preventie van hart- en vaatziektes.

 

2. Monitoren van effectiviteit van de zorg

Waar inzicht in de patiëntenpopulatie (punt 1) een statisch beeld geeft, is het ook mogelijk om patiënten te volgen. Het meten en inzichtelijk maken van de gezondheid van patiënten geeft een beeld van de effectiviteit van de zorg. Dit geeft richting voor verbetering van de zorg en houvast in de gesprekken met financiers.

Voorbeeld:
Het doel van een behandeling van diabetes mellitus type 2 is het voorkomen en behandelen van klachten. Een dashboard toont een mate van effectiviteit van de zorg: zijn de bloedsuikerwaarden verbeterd? Is de bloeddruk afgenomen? Daarnaast kunnen patiënten worden vergeleken: bij welke patiëntengroep slaat de behandeling beter aan dan bij een andere groep.

 

3. Data als startpunt om van elkaar te leren

Een praktijkspiegel biedt de basis voor een gefundeerde discussie tussen artsen en/of praktijken. Het geeft inzicht in de zorg en brengt de praktijkvariatie in kaart. Het doel van een praktijkspiegel is om van elkaar te leren door over deze variatie te praten: welke behandeling werkt goed voor welke patiënten. Op deze manier verbetert de doelmatigheid en de kwaliteit van de zorg.

Voorbeeld:
Spiegelinformatie kan worden vormgegeven met behulp van een (interactief) dashboard. Een voorbeeld van spiegelinformatie is in de context van de behandeling met lipidenverlagende middelen. In een dashboard wordt een overzicht gegeven van de cijfers praktijk: hoeveel (procent) patiënten krijgt een bepaalde medicatie voorschreven? Dit kan afgezet worden tegenover andere inzichten, bijvoorbeeld: hoe is de verhouding van cholesterolwaarden van de patiënten die zo’n middel gebruiken. De discussie hieruit kan leiden tot de verbetering van zorg en doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

 

Dit zijn 3 concrete voordelen van het toepassen van data binnen de huisartsenzorg. Er zijn natuurlijk nog veel meer opties en aangezien elke organisatie anders is, vraagt dat ook om oplossingen op maat. Wij gaan graag het gesprek hierover met je aan. 

Ben je na het lezen van deze blog geïnteresseerd en zou je eens met Josan van gedachten willen wisselen? Neem contact op via: contactformulier of info@esculine.nl