Stuurinformatie PGVZ

De uitdaging

PGVZ is een jonge, snelgroeiende organisatie die zorg op maat levert aan zo’n 3300 zorgvragers in Overijssel en Gelderland. Meer zorg voor minder geld is daarbij het uitgangspunt. Om dat te kunnen (blijven) garanderen hebben PGVZ en EscuLine een aantal dashboards ontwikkeld om de organisatie efficiënt te kunnen sturen. 

PGVZ (Persoonsgebonden Vraaggerichte Zorg) is actief op veel terreinen en er werken zo’n 830 mensen. PGVZ biedt thuiszorg (verzorging, verpleging en huishoudelijke ondersteuning) en specialistische ambulante begeleiding. PGVZ is ook actief op het gebied van werk en dagbesteding en biedt zorg in speciaal opgezette wooninitiatieven.

Gosse Noppert is directeur. Hij richtte 6 jaar geleden de zorgorganisatie PGVZ op, omdat hij vond dat je als cliënt weinig keuze had in je zorgmomenten en de cliënt niet centraal stond. ‘Dit weet ik, omdat ik zelf een dochter heb met Cerebrale Parese CP.’ Over de organisatie zegt hij:

“Ik word gedreven door het idee dat de zorg beter en passend moet kunnen. Wij zijn gewend om met minimale tarieven te werken. Daarom is onze bedrijfsvoering slank én slim georganiseerd. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze zorg op peil houden. Maar door de omvang en verscheidenheid van ons werk is het steeds belangrijker om goede en actuele stuurinformatie te hebben”.

De omslag

Om de organisatie op actuele data te kunnen gaan sturen moest allereerst een belangrijke (interne) omslag worden gemaakt. “Daarbij helpt dat EscuLine onze taal spreekt’, aldus Noppert. Het systeem van PGVZ bleek vooral te zijn ingericht op het vastleggen van de zorg voor cliënten. Die informatie moest allereerst eenduidig worden ontsloten om (geaggregeerd) te kunnen analyseren.

Bij de ontwikkeling van de applicatie in een dashboard zijn vervolgens ook de teamcoördinatoren van PGVZ nadrukkelijk betrokken.

Gosse Noppert daarover:

“Onze mensen moeten zelf met de Analyse Apps kunnen werken. Die bevat immers informatie die zij nodig hebben. In de TeamMonitor wordt bovendien rekening gehouden met sector-specifieke zaken zoals bijvoorbeeld: het aantal verschillende gezichten per zorgvrager, productiviteit of formatie versus de inzet”.

De oplossing

De analyseoplossing van PGVZ covert de analyse wensen en stuurinformatie (KPI’s) van de organisatie:

Zo zijn in het EscuLine Portal applicaties beschikbaar voor onze mensen met informatie over de volgende onderwerpen:

Team Monitor:

Teams kunnen hun prestaties inzien onder andere over: nieuwe cliënten, # gezichten per week, %overwerk, productiviteit en verzuim. En dit benchmarken met andere teams;

Zorginhoudelijke & Doelmatigheids Monitor:

Geeft een duidelijk beeld van de zorg voor onze cliënten op basis van gegevens uit het Omaha System, het verloop en de aard van de zorg en geeft inhoudelijke verklaring voor verschillen in doelmatigheid;

MIC Monitor:

Geeft analyse mogelijk met betrekking tot verschillende incidenten die hebben plaatsgehad om verbeteracties uit te zetten en te monitoren;

Declaratie Monitor:

Voor grip op de productie en tijdige signalering bij het bereiken van een grensafspraken met financiers.

De toekomst

Tot slot directeur Gosse Noppert over toekomstige ontwikkelingen:

“We zijn met EscuLine een partnerschap aangegaan. Dat past bij de fase waarin wij ons als organisatie bevinden. EscuLine voelt goed aan wat belangrijk is en ook wat we juist niet moeten willen. Zo blijft PGVZ bij de kern: goede zorg op basis van meer inzicht. EscuLine helpt ons onze data beter te benutten. En EscuLine geeft duidelijk aan waar gegevens niet, onvolledig of onjuist in ons systeem staan. In de toekomst hopen we onze data te kunnen verrijken met andere bronnen. Dit zou waardevolle informatie moeten kunnen opleveren voor bijvoorbeeld ons opleidingsplan, de werving van medewerkers én de onderhandelingen met onze financiers”.

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief