Stuurinformatie HAP Huisartsen-OZL

De uitdaging

In oostelijk Zuid-Limburg zijn ruim 265.000 mensen voor 24-uurs zorg aangewezen op de HAP in Heerlen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren is behoefte aan operationele stuurinformatie.

De huisartsenpost is onderdeel van zorggroep HuisartsenOZL. Aan de zorgroep zijn ruim 130 huisartsen verbonden. De artsen runnen hun eigen praktijk en zijn bij toerbeurt ingeroosterd op de HAP. Roger Eurelings is manager van de HAP in Heerlen. Math Hundscheid is huisarts en tevens applicatiebeheerder bij de zorggroep. Hoe kwamen ze bij EscuLine terecht? Roger daarover:

Wij waren op zoek naar een BI-systeem. Eerst hebben we de mogelijkheden van Power BI (Microsoft) en Qlik onderzocht. In een oriëntatieronde hebben we beide pakketten vergeleken. Qlik gaf de doorslag. Dat is een gebruiksvriendelijker oplossing voor de eindgebruiker. En via Cohesie, een huisartsenorganisatie in Noord-Limburg, kwamen we bij EscuLine terecht.

De oplossing

Op de HAP worden veel activiteiten vastgelegd. De meeste handelingen worden gelogd in het registratiesysteem. Met die data hebben HuisartsenOZL en EscuLine in Qlik Sense een dashboard ontwikkeld dat bijdraagt aan een efficiënte sturing en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening. De applicatie wordt verder gebruikt voor rapportages, analyse, informatie ter ondersteuning van het opstellen van de begroting en het jaarplan.

Met de nieuwe BI-tool is HuisartsenOZL in staat om van een grote groep mensen inzichtelijk te krijgen wat er precies op de HAP gebeurt, wie wat doet én wat de onderliggende patronen zijn. Roger Eurelings daarover:

Je kunt een prachtig dashboard hebben, maar als je verkeerd naar de data kijkt dan heb je een onbetrouwbaar beeld. Met Math Hundscheid hebben wij iemand in huis die BI vanuit verschillende hoeken benadert. Hij is iemand die bij uitstek begrijpt welke processen achter bepaalde data zitten, waardoor wij ook goede combinaties kunnen maken.

Roger Eurelings wil als manager samen met zijn mensen kunnen sturen op (actuele) cijfers. ‘En ik wil begrijpen waarom we bepaalde KPI’s niet halen’. Hij noemt de spoedritten als voorbeeld. De norm is dat we binnen 20 minuten bij de patiënt zijn.

Het is mooi om te weten waar de norm wordt behaald, maar ik vind juist interessant waar de norm niet wordt behaald, want daarop kunnen we nog verbeteren. Op onderdelen in het proces bijvoorbeeld. Ik hoop straks met predictive analytics vraag en aanbod op de HAP nog beter op elkaar te kunnen afstemmen.

Het nieuwe HAP-dashboard biedt op dit moment een totaaloverzicht aan thema’s en KPI’s, die los van elkaar toch verbonden zijn. Roger noemt ICPC als voorbeeld. Wordt daarin in de applicatie een selectie gemaakt, dan kun je op een andere plek zien – bijvoorbeeld bij de verrichtingen – hoeveel tijd we daarmee bezig zijn geweest, of hoeveel consulten met een bepaalde ICPC-code hebben plaatsgevonden, zo nodig op bepaalde dagen.

Als ik op maandag hoor dat het op de HAP druk is geweest, dan kan ik in het dashboard zien waardoor die drukte is veroorzaakt.

De toekomst

Er zijn plannen om de BI-applicatie in de organisatie verder uit te rollen. Roger Eurelings heeft onlangs een training gehad om het dashboard beter te kunnen gebruiken.

Je moet er echt mee leren werken. Als manager moet je een routine inbouwen om de trends te kunnen gaan zien. Dat kost tijd en aandacht, maar ik heb al een paar Eureka-momentjes gehad. Zo heb ik ontdekt dat een kleine groep patiënten op de HAP voor een enorme hoeveelheid contactmomenten zorgt. Van die groep kunnen we bijvoorbeeld een Top 25 maken en analyseren wat er aan de hand is. Wat is de aard van hun klacht, zitten er patronen in? Zo gaan we op zoek naar verklaringen.

Tot slot Roger over toekomstige ontwikkelingen:

Ik geloof in de toegevoegde waarde van predictive analytics. Het op basis van cijfers uit het verleden voorspellen van de toekomst, dat is de volgende stap met EscuLine. Daar is ook statistische kennis en inzicht voor nodig. Zij hebben deze.

Met dank aan Roger Eurelings van HuisartsenOZL

EscuLine updates

Blijf op de hoogte van wat wij doen. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld je aan voor de nieuwsbrief