In 3 stappen naar effectievere kwaliteitsaudits in de zorg

Wil jij ook tijd besparen op de kwaliteitsaudit?

In deze blog van EscuLine lees je hoe je in 3 stappen naar effectievere kwaliteitsaudits in de zorg kunt toewerken.

Kwaliteitsaudits in de zorg kunnen effectiever! Ondanks dat het doorgaans 1 keer per jaar plaatsvindt, biedt de kwaliteitsaudit kansen voor tijdsbesparing in de zorg. In deze blog lees je hoe je in drie stappen tijd kunt besparen.

Maak slim gebruik van bestaande techniek. Zo kun je tijd besparen op het uitvoeren van kwaliteitsaudits.

De interne of externe audits vragen tijd van de ondersteunende diensten. Ook worden verpleegkundigen en verzorgenden betrokken. Op die momenten zijn ze niet bij de cliënt. En met die tijd moeten we toch spaarzaam omgaan? Die tijd kan ook ingezet worden om teams te ontlasten. Of voor zorg aan cliënten. De basis van de audits is een papieren of digitale lijst met onderwerpen. Onderwerpen die te maken hebben met kwaliteit. Aan de hand van checklists en vragenlijsten wordt een scan gedaan die uiteindelijk resulteert in een oordeel en verbeterpunten.

Checklist en vragenlijsten

De vragenlijsten bestaan uit onderwerpen waarvan sommige wettelijk verplicht zijn. Anderen niet. Sommige audit checks kunnen uitsluitend door tussenkomst van mensen gedaan worden. Andere kunnen worden geautomatiseerd. En in plaats van steekproefsgewijs voor de volledige populatie inzichtelijk worden gemaakt.

Voorbeelden van de onderwerpen die langskomen zijn:

  • Is er een zorgplan?
  • Staat het reanimatiebeleid goed in het dossier?
  • Wordt de Nanda (anamnese) of de Omaha (assesment) volledig gevuld?
  • Zijn doelen geëvalueerd?
  • Is er dagelijks gerapporteerd?
  • Is er bij cliënten (met vrijheidsbeperkende maatregelen) een formulier voor registratie van middelen en maatregelen opgenomen?
  • Dragen medewerkers geen hand- en polssierraden en zijn nagels kort en vrij van nagellak.

 

Uiteindelijk wordt er op basis van steekproeven een oordeel gegeven over de kwaliteit van zorg in de betreffende organisatie. Dit oordeel is gebaseerd op een summier aantal zorgdossiers (het template van waardigheidentrots gaat uit van 3 cliëntdossiers). Steekproeven maken natuurlijk dat er de nodige voorbehouden van toepassing zijn op eventuele conclusies.

Tijd besparen

Nog altijd is er veel frustratie in de zorg over registratielast. Voor dossieraudits wordt veel tijd ingeruimd. Tijd die professionals aan cliëntaandacht kunnen besteden. En tijd die ondersteunende diensten ook beter kunnen besteden. De audit is een foto van de stand op een bepaald moment. Schrapsessies van V&VN bieden al resultaat en mogelijkheden om administratie en registratie terug te dringen. Maar we zijn er nog niet. Door tijdrovende zaken (zoals audits op zorgdossier gegevens) te automatiseren kun je de grip op waar je als organisatie en professionals tijd aan besteed, vergroten.

Alle data die je in het ECD bijhoudt kun je ontsluiten en presenteren in een dashboard. Dan hoef je niet te werken vanuit steekproeven en handmatig dossier doornemen. Dan kun je voor alle cliënten en alle teams een vergelijking maken en zien waar ze staan. Dit bespaart niet alleen tijd van de auditors maar bespaart ook tijd in het primair proces.

Je kunt natuurlijk niet alle onderwerpen van de audit automatiseren. Maar door alle controles uit de audit te beoordelen of ze te automatiseren zijn krijg je inzicht in waar je tijd kunt besparen en hoeveel tijd je dan bespaart. Doordat je die gegevens niet meer steekproefgewijs bekijkt maar in feite voor alle data een beoordeling maakt, kun je informatie en de audit ook op een hoger niveau uitvoeren. Je ziet welke teams er echt hulp nodig hebben. Maar ook waar het goed gaat.

In 3 stappen naar effectievere kwaliteitsaudits in de zorg

De inleiding van deze blog belooft je 3 stappen waarmee jij jouw effectieve cliënttijd kan vergroten en ook de inhoud van de audit kan optimaliseren: Kwaliteitsaudits in de zorg kunnen effectiever!

  • Stap 1: Wat kun je automatiseren?

Inventariseer welke onderdelen uit de kwaliteitsaudits van jouw organisatie rechtstreeks zonder menselijke interpretatie uit jouw ECD of EPD als data veld (kan) worden ontsloten.

  • Stap 2: Maak een overzicht.

Maak een overzicht van de checks die je kunt automatiseren en welke er uitsluitend handmatig,  door middel van menselijke beoordeling plaats kan vinden.

  • Stap 3: Analyse dashboard.

Maak een analyse dashboard waarin je de te automatiseren onderdelen presenteert en maak dat onderdeel / uitgangspunt van de kwaliteitsaudit.

Wil jij ook tijd besparen en weten waar verbetering in jouw organisatie nodig is? Wij zijn ervan overtuigd: kwaliteitsaudits in de zorg kunnen effectiever. En we komen graag in gesprek om jouw situatie te bespreken. Neem gerust contact op na het lezen van deze blog.

EscuLine

Robert van Ginkel

EscuLine B.V.

robert.vanginkel@esculine.nl