Praktijkmanagent, kans of bedreiging voor de huisarts?

Praktijkmanagement is een hot item in de huisartsenzorg. We gaan er in 2018 nog veel van horen. Is praktijkmanagement een kans voor de dokter of bedreiging voor de ondernemende praktijkhouder? Arne van Groenland, adviseur Health Analytics, blogt over dit heikele onderwerp en komt met verrassende inzichten.

In grote lijnen is het doel van de zorgverzekeraar dat de huisarts zijn tijd gebruikt voor dat waar hij of zij goed in is en waarvoor de huisarts is opgeleid. Met praktijkmanagement, een inmiddels bekende betaaltitel, wordt het mogelijk voor praktijken om personeel aan te nemen dat er voor moet zorgen dat het management van de organisatie niet langer door de huisarts zelf wordt uitgevoerd.

Maar is praktijkmanagement wel zo’n goed idee?

Ik voorzie drie grote uitdagingen die de realisatie van beoogde tijdsbesparing van de huisarts in de weg staan.

1. Waarom zou je het managen uitbesteden?

Administratie; intensieve begeleiding van personeel; overstijgende overlegstructuren. Hoewel veel taken misschien bij de huisarts niet in juiste handen zijn, is het wel de vraag of je het managen zomaar kunt uitbesteden. In mijn ogen zijn de voorwaarden die opgesteld worden te kort door de bocht en ze doen geen recht aan het ondernemerschap van de huisarts.

Als praktijkhouder moet je ruimte hebben om het beleid en de visie op ondernemerschap in eigen beheer te ontwikkelen.

2. Hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk?

De verzekeraar verwacht altijd iets terug. In dit geval moet de arts aantonen dat met de gelden ook daadwerkelijk meer uren beschikbaar komen voor uitvoerende werkzaamheden in de zorg.

Ik zie in de praktijk dat het management en het ondernemerschap toch echt voor het grootste deel van de tijd wordt uitgevoerd in het weekend, de avonduren, vrije dagen of tijdens de pauze. Het grootste deel van de huisartsen doet het management erbij. Het idee dat er ineens veel meer tijd beschikbaar komt voor zorg is in mijn ogen niet reëel.

Wel hoop je met een dergelijke financiering de werkdruk te verlagen en de huisarts te voorzien van meer eigen tijd maar hoe maak je dat meetbaar?

3. De mug en de olifant…

Ten slotte is een manager maar al te vaak een te dure en te zware oplossing voor de omvang van de huisartspraktijk. In een commerciële onderneming is er ook serieuze omvang nodig voordat je na gaat denken over het inzetten van competent management. Waarom zou dat in de zorg dan wel het verschil kunnen maken? Juist in deze branche moeten we immers op de centen letten.

Waar moeten we de oplossing dan wel zoeken?

Volgens mij moet de huisarts worden ondersteund in het management van zijn praktijk. Niet perse door een manager, maar door partijen / personen die specifieke diensten kunnen leveren. Die voegen toe wat de huisarts mist. Denk aan kennis over financiën of fiscaal, juridische zaken en slimme ICT-oplossingen.

Slim uitbesteden

Het belangrijkste is dat de huisarts geholpen wordt. Dat de huisarts tijdig kan handelen en de juiste ondersteuning op maat kan inschakelen. Die ondersteuning gaat verder dan de medisch-inhoudelijke kant van het werk. Er kan veel betere ondersteuning geboden worden vanuit bestaande structuren in de procesmatige en bedrijfsmatige implementatie.

Neem de ouderenzorg bijvoorbeeld. Iedereen wil iets met deze (ingewikkelde) categorie patiënten. Overal zijn voorbeelden van goede initiatieven die een bepaalde medische ondersteuning en vangnet bieden. Maar een bredere kijk op de invloed van deze categorie patiënten op de werkzaamheden binnen de praktijk, vanuit bedrijfsmatig perspectief, blijft vaak achterwege.

En data

Daarbij is data de oplossing. Het verbinden van kennis binnen de organisatie. Zowel inhoudelijk als organisatorisch, de analyse van data en de vertaling naar concrete maatregelen. Door te investeren in kennis wordt “management” efficiënter, creëer je mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en komt de huisarts beter uit de verf als ondernemer.

Wie daarover eens van gedachten wil wisselen. Wij kunnen je helpen om in de huisartsenpraktijk slim om te gaan met praktijkmanagement. Reageer op dit blog of stuur mij een berichtje.

Arne van Groenland

Arne.vangroenland@esculine.nl