Hoe gaan ondernemerschap en zorg samen?

Arne van Groenland was jarenlang manager bij een grote huisartsenorganisatie. Hij verstaat de zorgsector en weet waar kansen liggen door het doen van data-analyses. Van Groenland is één van onze adviseurs Health Analytics. Met hem maken we de balans op.

 

De toekomst van de gezondheidszorg staat stevig ter discussie, ook de rol van technologie daarin. Signaleer jij al iets van een verandering in de zorg?

‘Ik ben eigenlijk niet erg optimistisch en ik heb geen last van een opkomende winterdip. Ik zie om me heen dat de zorg ambivalent blijft in het maken van weloverwogen keuzes. De trend is samenwerken en daarom zie je ook dat overal en sector-breed proeftuinen worden gelanceerd, maar de vraag is hoe vernieuwend die zijn. En als er al sprake is van succes, welke concrete maatregelen volgen daar dan uit. Doelstellingen blijven vaak abstract’.

Je beweert regelmatig ‘dat er een taboe ligt op ondernemerschap in de zorg’, wat bedoel je daar mee?

‘Doordat doelstellingen abstract blijven is er altijd weer ruimte voor interpretatie. Een ondernemer kan zich dat niet permitteren. Omwille van het resultaat kijkt een ondernemer altijd naar meetbare effecten. Er moet resultaat uit zijn investering komen. Die houding mist de zorg. Het hele zorgproces is gericht op het proces zelf en niet op voor wie het proces gemaakt is. Er wordt veel geklaagd, maar tegelijk is de loyaliteit van zorgprofessionals enorm. Mensen werken hard, met hart en ziel. Niets op af te dingen. Maar of iemand op de goede plek zit, wat het rendement is en het resultaat? We weten en meten het niet’.

 

Wat mis jij in het debat over de toekomst van de gezondheidszorg?

‘We zijn niet in staat werkelijk te denken vanuit de klant. De term patiënt of cliënt centraal wordt vaak als dekmantel gebruikt. In de praktijk wordt zelden vanuit de patiënt geredeneerd als ‘mens’, ‘klant’, ‘doel’. Ik verbaas mij erover dat intentie, perceptie en werkelijkheid zo ver uit elkaar liggen.

In de toekomst zullen we voor ‘de patiënt of cliënt’ een sluitende definitie moeten formuleren.

 

Trendwatcher Bakas klinkt hoopvoller. Hij voorspelt een revolutie in de zorg en het zijn de burgers en nieuwe technologie die dat gaan bewerkstelligen…

‘Ik ben het eens met Bakas. De techniek hou je sowieso niet tegen. De burger wordt mondiger. De klant hoort centraal te staan. Dat hoeft voor de zorg geen bedreiging te zijn, maar biedt juist kansen. Omarm die verandering en ga te werk als een ondernemer. Daarmee creëer je een stevige, sturende positie in de zorgmarkt’.

Reacties op dit stuk zijn uiteraard welkom.

Of als je verder van gedachten wilt wisselen dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken.

Arne van Groenland

Arne.vanGroenland@esculine.nl