Ontdek de kansen achter het digitaal classificatie-systeem

Het ECD met een digitaal classificatiesysteem biedt enorme kansen voor de zorg! In de inkoopstukken van de zorgverzekeraars kun je lezen dat je als zorgaanbieder in de thuiszorg verplicht bent om een digitaal classificatie-systeem te gebruiken. Digitaal en classificatie: twee hippe termen in zorgland maar een o zo gevaarlijke combinatie als je niet zelf achter je dashboard kruipt!

 

Waar komt die wens voor een digitaal classificatiesysteem eigenlijk vandaan?

Veel organisaties zijn er nog mee bezig. Het implementeren van hun digitale dossier dat methodisch werken ondersteunt. De afgelopen jaren zijn steeds meer zorgprofessionals gaan werken met een classificatie systeem. Wat het mooie hiervan is, is dat het professionals helpt dezelfde taal te spreken en samen te werken bij de ondersteuning van cliënten.

Zorgverzekeraars willen dat je een classificatiesysteem inzet om te kunnen meten en vergelijken hoe jij het doet ten opzichte van anderen. De eerste zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn daar ook al mee begonnen. Ze zien namelijk zelf ook in dat benchmarken op doelmatigheid hoe dat nu gaat een beetje achterhaald is. Er wordt namelijk aan de kostenkant alleen naar tijd gekeken en niet naar de inhoud van wat je dan doet en hoe je dat doet. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat acties inzet om zelfzorg en zelfredzaamheid in aanvang meer tijd kosten dan het verzorgen van iemand en handelingen overnemen. Middels een classificatiesysteem leg je gegevens van je inhoudelijke proces vast en kun je er ook iets mee.

Het is dus belangrijk om na te denken over wat je wilt doen met de data uit je ECD. Ongeacht of je nog moet starten met implementeren, aan het implementeren bent, of dat je al een tijdje live bent. Het kan je zoveel brengen als je weet wat je wilt gaan doen met je (dossier) data.

 

Maar waar moet je allemaal rekening mee houden?

Drie tips bij het starten van een zorginhoudelijke analyse:

  1. Niet over de data maar over de zorg! Wanneer je aan de slag wilt gaan met inhoudelijke analyses moet de drijfveer niet zijn dat we de data nu eenmaal hebben. Nee, er moet een vraag achter zitten vanuit de zorg. Als je vindt dat jij je onderscheidt in zorg bijvoorbeeld voor mensen met een auto-immuunziekte. Dan kan een achterliggende vraag zijn. Zien we verschillen in aanpak van de teams? Kunnen we meten wat wel en wat minder effect heeft op de tevredenheid en welzijn van onze cliënten. Kortom begin altijd eerst bij wat je wilt weten (wat is de verbeterkans of het probleem) en ga dan aan de slag om daar gegevens bij te verzamelen.
  2. Met de zorg! Het is natuurlijk leuk om te weten hoe goed je bent in het begeleiden van cliënten met een bepaalde uitdaging of aandoening. Dit kun je gebruiken in gesprekken met financiers. Maar je kunt er intern ook zoveel uithalen om je dienstverlening te verbeteren. Betrek dus de mensen uit de praktijk erbij! Zij kunnen direct een vertaalslag maken waar verbeterkansen liggen als je inzicht krijgt in: hoe komen cliënten bij ons; welke cliënten hebben wij in zorg (gehad); wat doen we allemaal voor onze cliënten en hoe (goed) doen we dat?
  3. Zorg voor vergelijkbare dossiers! Het maakt niet uit of je het nu hebt over zorg met wonen of thuiszorg. Overal verandert er iedere dag wel iets: je krijgt een nieuwe cliënt, zorgvraag verandert, cliënt is tijdelijk uit zorg, etc. Dit heeft effect op de volledigheid van je dossiers. En dus op de bruikbaarheid van je data. De gegevens die je hebt bij een cliënt die pas een week in zorg is, zijn waarschijnlijk nog niet volledig genoeg om relevante informatie te bieden. Voordat je aan de slag gaat met het doen van analyses en vergelijkingen is het van belang dat je onderzoekt of dossiers te vergelijken zijn.

 

Kun je wel zomaar starten?

Als klein ventje mocht ik weleens met mijn moeder mee naar het verzorgingshuis waar ze toen werkte. Ik vond dat helemaal te gek, een beetje over de gang racen in een rolstoel… Tegenwoordig kom ik voor mijn werk regelmatig in verzorgings- en verpleeghuizen. En eerlijk gezegd is die natuurlijke drang om in die leegstaande rolstoel te gaan zitten er nog steeds, maar ik weet die nu wat beter te onderdrukken.

Het starten met zorginhoudelijke analyses is eigenlijk niks anders dan gewoon in die rolstoel gaan zitten. Als je weet wat je wilt, dus als je jouw verbeterkansen en vragen duidelijk hebt, dan kun je gaan!

Wil je eens van gedachten wisselen of sparren over de vragen die je zou kunnen hebben, stuur mij even een berichtje!

 

Robert van Ginkel

robert.vanginkel@esculine.nl

Hoe gaan ondernemerschap en zorg samen?

 

Arne van Groenland was jarenlang manager bij een grote huisartsenorganisatie. Hij verstaat de zorgsector en weet waar kansen liggen door het doen van data-analyses. Van Groenland is één van onze adviseurs Health Analytics. Met hem maken we de balans op.

De toekomst van de gezondheidszorg staat stevig ter discussie, ook de rol van technologie daarin. Signaleer jij al iets van een verandering in de zorg?

‘Ik ben eigenlijk niet erg optimistisch en ik heb geen last van een opkomende winterdip. Ik zie om me heen dat de zorg ambivalent blijft in het maken van weloverwogen keuzes. De trend is samenwerken en daarom zie je ook dat overal en sector-breed proeftuinen worden gelanceerd, maar de vraag is hoe vernieuwend die zijn. En als er al sprake is van succes, welke concrete maatregelen volgen daar dan uit. Doelstellingen blijven vaak abstract’.

 

Je beweert regelmatig ‘dat er een taboe ligt op ondernemerschap in de zorg’, wat bedoel je daar mee?

‘Doordat doelstellingen abstract blijven is er altijd weer ruimte voor interpretatie. Een ondernemer kan zich dat niet permitteren. Omwille van het resultaat kijkt een ondernemer altijd naar meetbare effecten. Er moet resultaat uit zijn investering komen. Die houding mist de zorg. Het hele zorgproces is gericht op het proces zelf en niet op voor wie het proces gemaakt is. Er wordt veel geklaagd, maar tegelijk is de loyaliteit van zorgprofessionals enorm. Mensen werken hard, met hart en ziel. Niets op af te dingen. Maar of iemand op de goede plek zit, wat het rendement is en het resultaat? We weten en meten het niet’.

Wat mis jij in het debat over de toekomst van de gezondheidszorg?

‘We zijn niet in staat werkelijk te denken vanuit de klant. De term patiënt of cliënt centraal wordt vaak als dekmantel gebruikt. In de praktijk wordt zelden vanuit de patiënt geredeneerd als ‘mens’, ‘klant’, ‘doel’. Ik verbaas mij erover dat intentie, perceptie en werkelijkheid zo ver uit elkaar liggen.

 

In de toekomst zullen we voor ‘de patiënt of cliënt’ een sluitende definitie moeten formuleren.

Trendwatcher Bakas klinkt hoopvoller. Hij voorspelt een revolutie in de zorg en het zijn de burgers en nieuwe technologie die dat gaan bewerkstelligen…

‘Ik ben het eens met Bakas. De techniek hou je sowieso niet tegen. De burger wordt mondiger. De klant hoort centraal te staan. Dat hoeft voor de zorg geen bedreiging te zijn, maar biedt juist kansen. Omarm die verandering en ga te werk als een ondernemer. Daarmee creëer je een stevige, sturende positie in de zorgmarkt’.

Reacties op dit stuk zijn uiteraard welkom.

Of als je verder van gedachten wilt wisselen dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken.

 

Arne van Groenland

Arne.vanGroenland@esculine.nl